Kalendarium Ziemi Włodawskiej 27 sierpnia – 2 września

– 27 sierpnia 1936 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego wydało koncesję na otwarcie Prywatnego Gimnazjum Koedukacyjnego Ogólnokształcącego Towarzystwa Szkoły Średniej we Włodawie.


– 27 sierpnia w Chełmie urodziła się radna gminy Wola Uhruska Beata Kuczyńska-Jurek.

– 27 sierpnia 1975 roku – zarządzeniem Dyrektora Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przeniesiono Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa i Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Upraw Polowych w Kocku do nowo utworzonych szkół w Korolówce.

– 28 sierpnia 1903 roku, przy okazji manewrów wojskowych, Włodawę odwiedził car Mikołaj wraz z carycą Aleksandrą. Z okazji wizyty na rynku miejskim wzniesiono pomnik, który miał formę pięciometrowego obelisku umieszczonego na trzech stopniach, zwieńczonego figurą czarnego dwugłowego orła. Był wykonany z różowoszarego piaskowca, który miał naśladować znacznie droższy marmur. Na obelisku umieszczono monogramy Mikołaja II i Aleksandry Fiodorowny oraz emaliowany herb guberni siedleckiej. Poniżej umieszczono inskrypcję: „Na pamiątkę wizyty Ich Majestatu Monarchy Cesarza Mikołaja Aleksandrowicza i Monarchini Aleksandry Fiodorownej w powiecie włodawskim w sierpniu 1903”. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości pomnik wizyty carskiej został przebudowany. Dwugłowego orła rosyjskiego zastąpił orzeł polski, zaś monogramy pary carskiej zostały usunięte. Na cokole umieszczono portret Tadeusza Kościuszki wykonany z brązu.

– W sierpniu 1914 roku we Włodawie powstał oddział Polskiego Komitetu Pomocy Sanitarnej. Komitet zbierał środki i utrzymywał lazarety dla rannych żołnierzy.

– 29 sierpnia 1947 roku w Szcześnikach spłonęło 12 domów i 27 zabudowań gospodarskich.

– 31 sierpnia 1961 roku w Wytycznie oddano do użytku szkołę Pomnik 1000–lecia Państwa Polskiego.

– 31 sierpnia 1964 roku we Włodawie urodziła się radna gminy Wyryki Bożena Rabczewska.

– 31 sierpnia 2007 roku Rada Miejska nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Włodawy ks. Józefowi Brzozowskiemu. Tego samego dnia księdzu Brzozowskiemu przyznano również godność „Primus civis urbis Vlodaviae”.

– Do 31 sierpnia 2006 roku w Holi funkcjonowała szkoła podstawowa.

– 1 września 1955 roku w Mazanowie urodził się przewodniczący Rady Gminy Hańsk Piotr Jasiński.

– 1 września 1971 roku powołano Państwowy Zakład Wychowawczy (PZW) we Włodawie. 1 września 1984 roku PZW przekształcono w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

– 1 września 1972 roku Szkole Podstawowej nr 2 we Włodawie nadano imię Komisji Edukacji Narodowej.

– 1 września 1975 roku w Korolówce Osadzie utworzono Technikum Rolnicze.

– 1 września 1997 roku oddano do użytku nowy budynek Szkoły Podstawowej w Orchówku.

– 1 września 1991 roku utworzono II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie, przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1.

– 1 września 1995 roku oddano do użytku Szkołę Podstawową nr 3 we Włodawie. Odbyła się tu wojewódzka inauguracja roku szkolnego.

– 1 września 1999 roku rozpoczęło działalność Publiczne Gimnazjum nr 2 we Włodawie.

– 1 września 2009 roku – zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce-Osadzie, zmieniono nazwę placówki na „Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce-Osadzie”.

– 2 września 1978 roku we Włodawie urodził się burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.

– 2 września 1990 roku odbyła się uroczysta koronacja obrazu Matki Bożej Orchowskiej diademami papieskimi.

– 2 września 1990 roku Komitet Obywatelski Ziemi Włodawskiej wydał pierwszy numer „Gazety Włodawskiej”. Pismo ukazywało się do 21 czerwca 1992 roku. (ad)