Kalendarium Ziemi Włodawskiej 3-9 kwietnia

– 3 kwietnia 1919 roku posłem na Sejm został Józefat Błyskosz z Dołhobród. W Sejmie Ustawodawczym był m.in. zastępcą członka podkomisji śledczej do zbadania nadużyć przy wydawaniu drewna na opał.
– 3 kwietnia 2008 roku powołano do życia stowarzyszenie pod nazwą Lokalna Grupa Działania „Polesie”.
– 6 kwietnia 1978 roku we Włodawie urodził się radny gminy Hanna Krzysztof Matczuk.
– 6 kwietnia 1990 roku w miejsce rozwiązanej Milicji Obywatelskiej utworzono Komendę Rejonową Policji we Włodawie.
– 7 kwietnia 1961 roku w Woli Uhruskiej urodził się radny gminy Wola Uhruska Marian Łubkowski.
– 8 kwietnia 1688 roku właściciel Włodawy Rafał Leszczyński wystawił miastu ordynację. Zachęcał w niej m.in. do osiedlania się we Włodawie ludzi różnych zawodów, którym gwarantował prawo do budowania domów „w Rynku, jako i w ulicach” oraz wolność wykonywania zawodu.
– 8 kwietnia 1956 roku w Bartoszycach urodziła się radna gminy Hanna Maria Baj.
– 8 kwietnia 1963 roku we Włodawie urodziła się radna gminy Hanna Marianna Jakubiuk.
– 8 kwietnia 1964 roku na Bugu we Włodawie zanotowano najwyższy stan wody – 506 cm!
– 9 kwietnia 1564 roku kniaź Roman Sanguszko nadał włodawskiej parafii prawosławnej prawo mielenia ziarna w miejskim młynie, który pracował na rzece Włodawce, a także prawo otrzymywania dochodów z młyna raz na 10 dni.
– 9 kwietnia 1684 roku Rafał Leszczyński wystawił dokument, w którym pozwolił Żydom zbudować we Włodawie, na „gruncie dworskim”, szkołę, bóżnicę i jatki rzeźnicze, ustalając czynsz na 2 zł polskie i półtora funta pieprzu. W następstwie wydania dokumentu powstała zwarta dzielnica żydowska, zlokalizowana w północno-zachodniej części miasta.
– 9 kwietnia 1871 roku we Włodawie urodził się Leon Paweł Karwacki (zm. 18 lutego 1942 w Warszawie) – mikrobiolog, docent patologii ogólnej i doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego. Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim.
– 9 kwietnia 1929 roku otwarto mleczarnię spółdzielczą w Wereszczynie.
– 9 kwietnia 1946 roku pierwsze pomiary meteorologiczne we Włodawie uruchomił Państwowy Instytut Hydrologiczno-Meteorologiczny. (ad)