Kalendarium Ziemi Włodawskiej 30 kwietnia – 6 maja

– 30 kwietnia 1943 roku zlikwidowano działający we Włodawie obóz pracy dla Żydów – zatrudnionych w nim Żydów wymordowano w Sobiborze.


– 30 kwietnia 1928 roku utworzono agencję pocztową w Krzywowierzbie.
– 30 kwietnia 1963 roku we Włodawie urodził się Dariusz Pszczoła – radny gminy Hańsk.
– 1 maja 1829 roku zawiązało się Towarzystwo Szkółki Elementarnej na wsi i w gminie Krzywowierzba.
– 1 maja 1925 roku w Wyrykach urodziła się Marianna Bielecka – autorka wierszy lirycznych, fraszek i przyśpiewek.
– 1 maja 1990 roku – utworzono Poleski Park Narodowy, o powierzchni
4813,35 ha.
– 1-2 maja 1942 roku – rozpoczął się pierwszy etap likwidacji włodawskiego getta, podczas święta Szawuot. W tych dniach naziści wywieźli do komór gazowych w Sobiborze około dwóch tysięcy Żydów. Getto we Włodawie powstało w styczniu 1940 roku. Było zlokalizowane w rejonie ulic: Wyrykowskiej (obecnej ul. Tysiąclecia PP), Okunińskiej i Kotlarskiej. W getcie stłoczono około 9 tys. osób – miejscowych Żydów oraz przesiedleńców z Kalisza, Mielca i Wiednia.
– 2 maja 1988 roku do rejestru zabytków wpisano figurę N. P. Marii Niepokalanie Poczętej w Hańsku.
– 3 maja 1957 roku do Włodawy przeniesiony został z Orzysza 23. samodzielny batalion czołgów średnich i artylerii pancernej. We Włodawie batalion występował jako JW 4883. W 1962 roku, na bazie istniejącej jednostki, został sformowany 30. Pułk Czołgów Średnich T-34-85. W połowie 1968 roku nastąpiła zmiana nazwy pułku z 30. na 5. Sudecki Pułk Czołgów Średnich. Święto pułku obchodzono 7 maja.
– 3 maja 1975 roku we Włodawie urodził się wójt gminy Wyryki Andrzej Ćwirta.
– 3 maja 2006 roku na placu przykościelnym w Wereszczynie posadzono dwa dęby: jeden poświęcony Janowi Pawłowi II, a drugi kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu.
– 5 maja 1946 roku we Włodawie powstało Powiatowe Koło SD. Jego pierwszym przewodniczącym został A. Ber, a sekretarzem – I. Pawlaczek.
– 5 maja 1989 roku we Włodawie urodził się radny gminy Hanna Łukasz Haponiuk.
– 6 maja 1888 roku we Włodawie urodził się oficer Legionów Polskich Jan Mateusz Wojtkiewicz ps. „Wysoki”. Poległ 4 sierpnia 1915 roku pod Kozłówką. Odznaczony pośmiertnie orderem Virtuti Militarii, Krzyżem Niepodległości oraz Krzyżem Walecznych. Pochowany na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.
– 6 maja 1900 roku we Włodawie urodził się malarz i fotografik Władysław Ukleja. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. Malował przede wszystkim portrety, pejzaże oraz motywy architektoniczne. Tworzył także linoryty. Zmarł 24 listopada 1978 roku w Gliwicach.
– 6 maja 1978 roku – pierwsza matura w Technikum Rolniczym w Korolówce Osadzie.
– 6 maja 1996 roku, na bazie Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości i Przeciwdziałania Bezrobociu, powstała Agencja Rozwoju Lokalnego we Włodawie. (ad)