Kalendarium Ziemi Włodawskiej 30 stycznia – 5 lutego

– 30 stycznia 1508 roku kniaź Piotr Hołownia Ostrożecki wydał przywilej, mocą którego wsi Różance nadał prawa miejskie.
– 31 stycznia 2015 roku w Genk, w Belgii, zmarł o. Antoni Kwaśniewski OMI (ur. 10 września 1949 roku w Różance) – misjonarz w Kamerunie, duszpasterz polonijny. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Różance.
– W styczniu 1997 roku ukazał się pierwszy numer pisma parafii Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie „Apostoł Serca Jezusowego”.
– W styczniu 1964 roku 30. Pułk Czołgów Średnich otrzymał sztandar ufundowany przez społeczeństwo Włodawy.
– W styczniu 1993 roku otwarto Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny Poleskiego Parku Narodowego w Załuczu Starym.
– 1 lutego 1929 roku we Włodawie otwarto Dokształcającą Szkołę Zawodową. Była to szkoła koedukacyjna, która mieściła się w gmachu Szkoły Powszechnej nr 1 (ul. Wyzwolenia).Uczyło w niej ośmiu nauczycieli ze szkół powszechnych, nauka trwała 3 godziny dziennie, łącznie – 18 tygodniowo. W roku szkolnym 1937/38 uczęszczało do niej 73 uczniów w następujących zawodach: krawiec, kuśnierz, szewc, kamasznik, czapnik, subiekt, ślusarz, zegarmistrz, fryzjer, stolarz, cieśla, drukarz, introligator, mechanik, murarz, rzeźnik, robotnik dzienny, a także 11 niezatrudnionych.
– 1 lutego 1990 roku w rejonie włodawskim rozpoczęła działalność SdRP -Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej.

– 1 lutego 1994 roku zwiększono powierzchnię Poleskiego Parku Narodowego, z 4813,35 ha, do 9647,73 ha. PPN utworzony został 1 maja 1990 roku.
– 2 lutego 2006 roku we Włodawie odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”. W zebraniu wzięło udział 26 osób. Podjęto uchwałę o utworzeniu stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”, przyjęto statut, wybrano organy decyzyjne – zarząd stowarzyszenia i komisję rewizyjną, przygotowano dokumenty rejestracyjne.
– 3 lutego 1949 roku we Włodawie urodził się Wiesław Andrzej Kamiński – fizyk, profesor, w latach 2005-2008 rektor UMCS w Lublinie.
– 3 lutego 1989 roku we Włodawie urodził się Łukasz Wiśniewski – siatkarz, grający na pozycji środkowego, reprezentant Polski. Absolwent SMS Spała. Wychowanek UKS „Serbinów” Biała Podlaska. W kadrze Polski seniorów zadebiutował 30 maja 2010 w towarzyskim meczu przeciwko Francji, rozgrywanym w Rzeszowie. Srebrny medalista Pucharu Świata 2011, złoty medalista Ligi Światowej 2012.
– 3 lutego 1996 roku biskup siedlecki Jan Mazur erygował w Wereszczynie zakon męski pod wezwaniem Niepokalanego Serca NMP, w miejscu byłego klasztoru żeńskiego.
– 4 lutego 1961 roku w Dańcach powstała Szkoła Przysposobienia Rolniczego. Jej absolwenci otrzymywali świadectwa ukończenia szkoły na poziomie zawodowym i mogli kontynuować naukę w technikach rolniczych. Szkoła istniała do 1 stycznia 1972 roku.
– 4 lutego 1994 roku powstała Biblioteka Parafialna przy parafii p.w. NSJ we Włodawie. Została utworzona ze zbiorów zakupionych oraz ofiarowanych przez parafian.
– 5 lutego 1506 roku Aleksander Jagiellończyk wystawił dyplom lokacyjny Orchowa, na prawie magdeburskim. Jednocześnie ustanowiono w miejscowości coroczne jarmarki: na święto Jana Chrzciciela (24 czerwca) i na św. Michała (29 września) oraz targi tygodniowe, w każdy czwartek. (ad)