Kalendarium Ziemi Włodawskiej 31 lipca – 6 sierpnia

– Corocznie, 31 lipca, z Włodawy wyrusza piesza pielgrzymka na Jasną Górę.


– 1 sierpnia 1790 roku w niewyjaśnionych okolicznościach spłonęła drewniana cerkiew we Włodawie.
– Od 1 sierpnia 1966 roku do 31 sierpnia 1969 roku funkcję I sekretarza Komitetu Powiatowego PZPR we Włodawie pełnił Władysław Kruk – poseł na sejm PRL VIII kadencji.
– 2 sierpnia 1937 roku powołano we Włodawie Polską Macierz Szkolną – organizacja kulturalno-oświatowa założona na terenie Królestwa Polskiego w 1906 roku, której celem było krzewienie i popieranie oświaty w duchu chrześcijańskim i narodowym poprzez zakładanie i prowadzenie instytucji wychowawczo-oświatowych, ochronek, szkół powszechnych, seminariów nauczycielskich, szkół średnich i szkół wyższych, organizowanie czytelni, bibliotek, uniwersytetów ludowych, urządzania odczytów, wykładów, pogadanek, przedstawień publicznych, wydawania i rozpowszechniania książek.
– Od 2 do 4 sierpnia 2016 roku we włodawskim amfiteatrze odbywały się seanse „Kina pod chmurką”. Kino letnie we Włodawie zorganizowano drugi rok z rzędu. Poprzednio w dniach 6-7 sierpnia 2015 roku, na boisku przy SP nr 3, a dzień później na Kiszarni w Orchówku.
– 3 sierpnia 1919 roku w Stawkach urodził się Stefan Sidoruk, najwybitniejszy poeta Ziemi Włodawskiej, nazywany Królem Nadbużańskich Poetów (zm. 15 kwietnia 2012 roku).
– 4 sierpnia 1949 roku zarząd OSP w Wyrykach uzyskał zezwolenie Starostwa Powiatowego we Włodawie na urządzenie przedstawienia Czechowa „Niedźwiadek”.
– 4 sierpnia 2010 roku otwarto ścieżkę rowerową między Okuninką, a Włodawą.
– 4 i 5 sierpnia 1963 roku, na włodawskim wodowskazie, zanotowano najniższy poziom rzeki Bug – 62 cm.
– 6 sierpnia 2012 roku termometry na Lubelszczyźnie pokazały 37 stopni, bijąc tym samym historyczny rekord ciepła dla tej części Polski. We Włodawie zmierzono w cieniu 36 stopni.
– Od sierpnia 1987 roku do lutego 1989 ukazywał się „Garbarz” – biuletyn informacyjny Nadbużańskich Zakładów Garbarskich. Ukazało się 12 numerów biuletynu – cena 15 zł. Wcześniej, bo już w kwietniu 1987 roku ukazała się jednodniówka „Garbarz” wydana z okazji „Dnia Garbarza”, która dała początek zakładowej gazecie. (ad)