Kalendarium Ziemi Włodawskiej 5 -11 września

– 5 września 1943 roku Niemcy zlikwidowali karny obóz pracy w Krychowie k. Hańska (utworzony w 1941 r.), przekształcając go w obóz pracy dla obywateli pochodzenia żydowskiego z Polski, Czechosłowacji, Rumunii i Węgier. Ogółem przez obóz przeszło ok. 5 tysięcy osób.
– 6 września 1979 roku Zespołowi Szkół Zawodowych nr 1 we Włodawie nadano imię II Warszawskiej Brygady Saperów.
– 7 września 1939 roku gmach włodawskiego gimnazjum został zajęty przez wojska okupacyjne.
– 7 września 1952 roku w Macoszynie Małym urodził się radny gminy Hańsk Stefan Filipczak.
– 7 września 2010 roku podczas VII edycji konkursu „Perły i Perełki Lubelszczyzny” wyróżniono m.in.: Gminę Wola Uhruska, Miasto Włodawę, Festiwal Trzech Kultur, Punkt Informacji Turystycznej we Włodawie, Karczmę Poleską w Kołaczach oraz powiatowe Centrum Promocji i Rozwoju Polesia Zachodniego.
– 8 września 1944 roku na sesji sołtysów gminy Włodawa, Zarząd Gminy wydał zarządzenie o powołaniu tzw. milicji wiejskiej, o treści, m.in.: „Ustanowienie Milicji Wiejskiej, wybranej przez mieszkańców wsi. Milicja ta będzie umundurowana i uzbrojona. Sołtysi są obowiązani podać do gminy wszystkie dane osób wchodzących w skład Milicji Wiejskiej”.
– 9 września 1959 roku urodziła się wójt gminy Hanna Grażyna Kowalik.
– 9 i 10 września 1920 roku we Włodawie,
w czasie wojny polsko-bolszewickiej, organizowała się improwizowana grupa mjr Bochenka, której zadaniem było opanowanie węzła kolejowego Kowel, na tyłach sowieckiej 12 Armii. W skład grupy weszły: II i III batalion 26 Pułku Piechoty pod dowództwem mjr. Ryszarda Waniczka, 2 i 3 bateria 7 Pułku Artylerii Polowej pod dowództwem mjr. Bolesława Pileskiego, 1 Kolumna Lekkich Samochodów Pancernych pod dowództwem ppor. E. Dzięcielewskiego (siedem wozów Ford FT-B i dwa półpancerne wozy White) oraz 17, 28, 81, 200 i 300 Kolumna Samochodów Ciężarowych (łącznie 54 ciężarówki Packard, Berliet i Fiat – łącznie grupa liczyła około 1000 żołnierzy. Był to tzw. zagon na Kowel.
– 10 września 1922 roku w sali Domu Ludowego we Włodawie odbyło się zebranie organizacyjne Komitetu Wyborczego Polskiego Centrum.
– 10 września 1949 roku w Różance urodził się o. Antoni Kwaśniewski OMI – misjonarz w Kamerunie, duszpasterz polonijny. Zmarł 31 stycznia 2015 roku w Genk, w Belgii. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Różance.
– 10 września 1966 roku w Holi urodził się radny gminy Stary Brus Stanisław Pakuła.
– 11 września 1948 roku uchwałą GRN Wola Wereszczyńska w Urszulinie postanowiono wydzierżawić teren gminy na polowania. Pozyskane w ten sposób środki postanowiono przeznaczyć na budowę szkół.
– 11 września 1971 roku we Włodawie urodziła się radna gminy Wyryki Beata Kociuba. (ad)