Kalendarium Ziemi Włodawskiej 6-12 marca

– 6 marca 1820 roku decyzją ministra spraw wewnętrznych Rosji Wiktora Koczubeja prawa miejskie jako miasto prywatne otrzymała Włodawka – nieistniejące obecnie dawne miasteczko nad Bugiem, położone na wprost Włodawy, współcześnie teren Białorusi (obwód brzeski, rejon brzeski). O nadanie Włodawce praw miejskich zwróciła się do władz rosyjskich właścicielka miejscowości Zofia z Czartoryskich Zamoyska, powołując się na dawne przywileje Włodawy (leżącej wówczas w tzw. Kongresówce).
– 8 marca 1924 roku zmarł Alfred Sokołowski (ur. 11 listopada 1849 roku we Włodawie) – lekarz internista, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Był jednym z pionierów nowoczesnego leczenia chorób układu oddechowego.
– 8 marca 1983 roku we Włodawie urodził się radny gminy Wyryki Waldemar Niedzielak.
– 8 marca 2011 roku powstała firma Eko Różanka spółka z o.o. – główny sponsor czołowej drużyny piłkarskiej chełmskiej klasy okręgowej SPS Eko Różanka.
– 9 marca 1919 roku wybory do Sejmu Ustawodawczego w powiecie włodawskim przyniosły zwycięstwo Związkowi Ludowo-Narodowemu i prawicy ruchu ludowego. Wybory zbojkotowali komuniści, a socjaliści z uwagi na minimalne wpływy we Włodawie nie wystawili list wyborczych.
– 9 marca 1979 roku we Włodawie urodziła się radna gminy Wyryki Agnieszka Siwiec.
– 10 marca 1934 roku powołano we Włodawie oddział powiatowy Ligi Morskiej i Kolonialnej – polska masowa organizacja społeczna działająca w latach 1918-1953, propagująca zagadnienia morskie i ekspansję kolonialną.
– 10 marca 1997 roku w Poznaniu zmarł Władysław Kuraszkiewicz (ur. 22 lutego 1905 we Włodawie) – językoznawca, slawista, profesor uniwersytetów: KUL, Wrocławskiego i Poznańskiego.
– 11 marca 2012 roku we Włodawie otwarto kaplicę Punktu Misyjnego Kościoła Zielonoświątkowego.
– 12 marca 1931 roku we Włodawie urodził się Witold Maksymowicz – duchowny prawosławny, wieloletni proboszcz prawosławnej parafii Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie. Za pracę dla dobra Cerkwi Prawosławnej był wielokrotnie nagradzany m.in.: w 1990 został protojerejem (godność kanonika); krzyż z ozdobami otrzymał 18 marca 2004; Order św. Marii Magdaleny – 31 sierpnia 2004. W latach 1992-2000 był pełnił funkcję wiceprezesa Krakowskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. Zmarł 30 kwietnia 2011 roku w Krakowie. (ad)