Kalendarium Ziemi Włodawskiej 7-13 sierpnia

-7 sierpnia 1784 roku we Włodawie zmarł Antoni Dobrzeniewski (Dobrzeniecki) – paulin (imię zakonne Marceli), malarz, autor i konserwator dekoracji ściennych i obrazów w kościołach paulińskich, m.in. na Jasnej Górze i w kościele oo. Paulinów we Włodawie. Jego autorstwa jest m.in. „Gloryfikacja św. Ludwika” na sklepieniu prezbiterium.
-7 sierpnia 2009 roku Rada Miejska przyjęła regulamin parku miejskiego. W miejscu, gdzie dawniej znajdował się cmentarz żydowski nie można m.in. wprowadzać zwierząt ani organizować imprez rozrywkowych.
-7 sierpnia 2012 roku we Włodawie wprowadzono tzw. opłatę deszczową. Nowy podatek dotknął właścicieli dróg, chodników, placów i parkingów oraz niewielkiej liczby budynków mieszkalnych we Włodawie, z których deszczówka jest odprowadzana bezpośrednio do miejskiej kanalizacji burzowej.
-8 sierpnia 1915 roku Różankę opuścili jej właściciele – Zamoyscy. Kilka dni później wojska rosyjskie zrujnowały posiadłość, najpierw podpalając okoliczne budynki, potem bombardując pałac. W folwarku Różanka spłonęły zabudowania administracji, stary budynek z bramą wjazdową, stajnie i gorzelnia – przez rów wykopany do Bugu wypuszczono cały zapas spirytusu.
-8 sierpnia 1964 roku we Włodawie urodził się radny gminy Stary Brus Mieczysław Budzyński.
-8 sierpnia 1988 roku rozpoczęto budowę Szkoły Podstawowej nr 3, wraz z halą sportową.
-8 sierpnia 1996 roku na oddziale położniczym włodawskiego szpitala urodziły się trojaczki.
-9 sierpnia 1919 roku – poświęcenie kościoła rzymskokatolickiego w Lubieniu, wcześniej cerkiew unicka.
-9 sierpnia 1935 roku we Włodawie powstał oddział politycznej Organizacji Syjonistów Żydów Religijno-Ortodoksyjnych „Mizrechi” w Polsce.
-9 sierpnia 1959 roku w Sławatyczach urodziła się Eda Ostrowska, właściwie Edwarda Ostrowska – poetka i prozaiczka. Pierwsze próby literackie podjęła w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie, pod okiem prof. Józefa Ferta. Autorka siedemnastu zbiorów poetyckich i jednej prozy poetyckiej, zawierających egzystencjalne doświadczenia przebytych transformacji, gdzie punktem wyjścia jest żywy dialog z pojmowanym radykalnie chrześcijaństwem. Nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia w 2012 roku. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Mieszka w Lublinie.
-9 sierpnia 1964 roku we Włodawie urodził się Wiesław Holaczuk – radny powiatu włodawskiego.
-10 sierpnia 1924 roku cerkiew w Holi została przywrócona do użytku liturgicznego jako pierwsza na Lubelszczyźnie parafia neounicka, erygowana przez biskupa siedleckiego Henryka Przeździeckiego. Świątyni nadano nowe wezwanie św. Paraskiewy. Cerkiew w Holi pozostawała neounicka do 1939 roku.
-10 sierpnia 1981 roku zarządzeniem Naczelnika Miasta Włodawa utworzone zostało, jako samodzielna jednostka, Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie.
-11 sierpnia 1502 roku Suszno zostało podzielone na dwie części: jedną otrzymał książę Andrzej Sanguszko, a drugą jego bratowa Anna i jej syn Andrzej.
-11 sierpnia 1936 roku powstał włodawski oddział Związku Rezerwistów RP.
-11 sierpnia 1953 roku we Włodawie urodził się radny gminy Włodawa Bogdan Wysocki.
-11 sierpnia 2012 roku po 10 latach przerwy pociągi osobowe wróciły na trasę Chełm – Włodawa (Orchówek).
-12 sierpnia 2011 roku zmarł Edmund Świtka – wieloletni trener piłkarzy „Włodawianki”, radny miejski.
-13 sierpnia 1933 roku w Tomaszówce (obecnie Białoruś – ad), tuż przy stacji kolejowej Włodawa, ks. biskup podlaski Przeździecki dokonał poświęcenia nowego kościoła, zbudowanego dzięki wysiłkom kolejarzy stacji Włodawa oraz dzięki ofiarności mieszkańców Tomaszówki i przyległych wsi. (ad)