Kalendarium Ziemi Włodawskiej 9-15 marca

– 9 marca 1919 roku wybory do Sejmu Ustawodawczego w powiecie włodawskim przyniosły zwycięstwo Związkowi Ludowo-Narodowemu i prawicy ruchu ludowego. Wybory zbojkotowali komuniści, a socjaliści z uwagi na minimalne wpływy we Włodawie nie wystawili list wyborczych.


– 10 marca 1934 roku powołano we Włodawie oddział powiatowy Ligi Morskiej i Kolonialnej – polska masowa organizacja społeczna działająca w latach 1918-1953, propagująca zagadnienia morskie i ekspansję kolonialną.

– 10 marca 1997 roku w Poznaniu zmarł Władysław Kuraszkiewicz (ur. 22 lutego 1905 we Włodawie) – językoznawca, slawista, profesor uniwersytetów: KUL, Wrocławskiego i Poznańskiego.

– 11 marca 2012 roku we Włodawie otwarto kaplicę Punktu Misyjnego Kościoła Zielonoświątkowego.

– 12 marca 1931 roku we Włodawie urodził się Witold Maksymowicz – duchowny prawosławny, wieloletni proboszcz prawosławnej parafii Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie. Za pracę dla dobra Cerkwi Prawosławnej był wielokrotnie nagradzany m.in.: w 1990 został protojerejem (godność kanonika); krzyż z ozdobami otrzymał 18 marca 2004; Order św. Marii Magdaleny – 31 sierpnia 2004. W latach 1992-2000 był pełnił funkcję wiceprezesa Krakowskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. Zmarł 30 kwietnia 2011 roku w Krakowie.

– 15 marca 1923 roku powstał klub sportowy „Włodawianka”. Początkowo nazywał się Klub Sportowy we Włodawie, następnie KS „Sokół” Włodawa, a od 1924 roku „Włodawija”. W roku 1956 powołano Klub Sportowy „Włodawianka”, który przejął tradycje klubów przedwojennych.

– 15 marca 1999 roku uchwałą Rady Gminy Włodawa zostało utworzone Publiczne Gimnazjum nr 2 we Włodawie. PG nr 2 rozpoczęło działalność 1 września 1999 roku, przyjmując 100 uczniów. (ad)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here