Kanikuła radnych zakończona

(22 sierpnia) Dla podjęcia siedmiu uchwał zebrała się, po wakacyjnej przerwie, Rada Gminy Włodawa. Większość aktów przyjęto jednogłośnie. W interpelacjach dominowały tematy drogowe.

W sprawie naprawy, wyrównania, bądź konserwacji dróg lub poboczy w swoich miejscowościach głos zabierali m.in. radni: Zbigniew Błaszczuk – w Sobiborze, Mirosław Kaliński – w Szumince, Andrzej Sakowicz – w Krasówce i w Żukowie, Małgorzata Kozakiewicz i Waldemar Polkowski – w Susznie, Bogusław Wieliczko – w Różance, Jerzy Ambrozik – w Okunince oraz Janusz Korneluk – w Orchówku. Korneluk zgłosił także ważny problem oświetlenia Orchówka, w tym także odcinka łączącego miejscowość z Włodawą. Okazja ku temu jest znakomita, bowiem do oświetlenia swojej części drogi przez Błonia przymierza się miasto – aby oświetlić cały trakt gmina Włodawa musiałaby zainwestować w 4 słupy, co kosztowałoby ok. 40 tys. zł.

Radny Leszek Pawluk poinformował z kolei, iż jest przedsiębiorca, który jeśli otrzyma materiał dokona naprawy ulicy Leśnej w Orchówku. Pawluk dopytywał także o remont ulicy Szkolnej, czy prace zostały już zakończone. A wszystko w kontekście możliwości zalania, przy obfitych deszczach, jednej z posesji przy tej ulicy – na obradach obecna była także właścicielka posesji, która ostro przedstawiła radnym i władzom gminy swoje, związane z tym, obawy. Jak zapewnił wójt Tadeusz Sawicki dokonane w ostatnich dniach poprawki powinny zapobiec zalewaniu posesji, ale to okaże się dopiero w praktyce, po solidnych opadach. W sprawie dróg, ale nieco inaczej, interpelował także radny Artur Zalewski ze Stawek. Zdaniem radnego wykonawca zleconych robót drogowych – Gminny Zakład Komunalny, wykonuje je niesolidnie, a czasami wcale, mimo zapewnień iż sprzęt i ludzie pracowali na określonym odcinku. Wójt Sawicki obiecał sprawdzić informację na miejscu.

Podczas sesji podjęto także uchwały w sprawach, m.in.: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży na terenie gminy Włodawa, ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Włodawa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Włodawa, a także sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Z treścią podjętych, tych i innych, uchwał można zapoznać się w Urzędzie Gminy Włodawa lub na stronie internetowej UG. (a)