Kaniorowcy uczą od małego

Członkowie i kadra Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej od lat chętnie dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami. ZPiT stworzył bogatą ofertę edukacyjną adresowaną przede wszystkim (choć nie tylko) do dzieci i młodzieży.


Mowa o tak zwanych „Lekcjach folkloru na żywo”. To cykl zajęć skupionych wokół m.in. następujących tematów: „Wzdłuż Wisły” (tańce z Lubelskiego, Krakowskiego i Rzeszowszczyzny), „Górale i Śląsk” (folklor Orawy i Śląska), „Polskie tańce narodowe” (historia i charakterystyka poszczególnych tańców oraz noszonych przez tancerzy kostiumów) oraz „Zwyczaje i obrzędy polskie” (związane z Bożym Narodzeniem, Wielkanocą, dożynkami, nocą świętojańską).

Dodatkową atrakcją dynamicznych i barwnych zajęć, pełnych muzyki i tańca, jest fakt, że młodzi wykonawcy wprowadzający w tajniki folkloru są równolatkami grup uczestniczących w zajęciach, a język prezentacji jest dostosowany do wieku uczestników. Prowadzone są one zarówno w zainteresowanych placówkach oświatowych, jak i w siedzibie zespołu, który zapewnia chętnym własny transport.

Kim są zainteresowani lekcjami folkloru? Ostatnio „Kaniorowcy” 26 listopada gościli uczniów klasy 6b ze Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek w Lublinie, którzy poznawali tańce Lubelszczyzny, Śląska i okolic Krakowa (co ciekawe, w zespole tańczy jedna z uczennic wspomnianej klasy), zaś 5 grudnia w siedzibie zespołu pojawią się przedszkolaki z Lublina, a 10 grudnia – z Konopnicy. Temat ich lekcji brzmi „Kolędnicy”. Będzie to znakomita „powtórka materiału” przed świętami…

Kto wie, może ktoś z uczestników lekcji z folklorem zechce dołączyć do zespołu podczas wrześniowego naboru? Taniec, jak podkreślają naukowcy, to przecież jedna z najzdrowszych form aktywności fizycznej. Że może to być pasja na całe życie, świadczy fakt, że choreografowie i instruktorzy zespołów folklorystycznych to druga grupa adresatów zajęć organizowanych przez „Kaniorowców”. W ich trakcie pogłębiają swoje umiejętności. Joanna Dudziak