Kapliczka gotowa

Staranowana przed rokiem kapliczka w Kolonii Kamień została odbudowana. Teraz okoliczni mieszkańcy modlą się przy niej podczas „majówek’.

W lipcu ub.r. w przydrożną, murowaną kapliczkę, która stała w Kolonii Kamień od kilkudziesięciu lat, uderzyło auto. Konstrukcja budowli została poważnie naruszona. Ściany były spękane i zachodziła obawa, że po zimie kapliczka zawali się i runie na pobliskie skrzyżowanie, tworząc zagrożenie dla kierowców.

W efekcie budowla została rozebrana, a mieszkańcy Kolonii Kamień i parafianie zbierali pieniądze na jej odbudowę. Na ten cel przeznaczono też pieniądze z ubezpieczenia powypadkowego. Nowa kapliczka jest już gotowa. Od 1 maja mieszkańcy modlą się przy niej podczas tradycyjnych „majówek”. Gmina wystąpiła też do zarządcy drogi, czyli chełmskiego starostwa, o poprawę warunków bezpieczeństwa na skrzyżowaniu, w tym o progi spowalniające. (t)