Kapsuła dla zakaźnie chorych

Prezentacja kapsuły w stacji WPR w Lublinie

Warta ponad 23 tysiące złotych kapsuła Bio-Bag do przewozu pacjentów z chorobami zakaźnymi trafiła do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie.


Kapsułę, zakupioną przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, przekazał w czwartek, 19 lipca ratownikom wojewoda Przemysław Czarnek. To jedyny tego typu sprzęt w naszym regionie. – Ta kapsuła z jednej strony pozwala na transport osoby chorej na chorobę wysoce zakaźną, a z drugiej strony pozwala zachować bezpieczeństwo załogi i całego otoczenia, żeby nie tworzyć dodatkowego problemu epidemiologicznego – powiedział wojewoda Przemysław Czarnek.

Bio-Bag, to nowoczesny sprzęt, który dzięki specjalnym rzepom i paskom łatwo można umieścić na noszach. Do kapsuły można zamontować też dodatkową aparaturę ratującą życie czy monitorującą stan pacjenta bez konieczności otwierania kapsuły. Kapsuła Bio-Bag umożliwia przewiezienie osoby zakażonej nawet na drugi koniec Polski za pomocą śmigłowca, samolotu czy ambulansu. (EM.K.)