Kasa na święto nauczycieli

Blisko 130 tys. zł zapisano w budżecie Chełma na nagrody prezydenta miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Miejskie obchody święta nauczycieli zostały zaplanowane na 16 października, a odbędą się w I LO.

Dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne i związki zawodowe miały czas do 15 września na złożenie wniosków o przyznanie nagród prezydenta Chełma z okazji Dnia Edukacji Narodowej. – Wpłynęło wiele zgłoszeń, analizujemy każdy wniosek – podkreśla Augustyn Okoński. – Nagroda prezydenta jest przyznawana nauczycielom za szczególne osiągnięcia. Mam tutaj na myśli laureatów konkursów ogólnopolskich, olimpiad przedmiotowych, czy sukcesy sportowe na poziomie województwa lubelskiego i krajowym. Niestety, kilka dotąd ocenionych wniosków musieliśmy odrzucić, bo po zapoznaniu się z uzasadnieniem kandydat nie kwalifikował się do nagrody.
W tegorocznym budżecie Chełma na nagrody prezydenta miasta zapisano w sumie ponad 130 000 tys. zł. – Nie oznacza to, że musimy wykorzystać całą kwotę – wyjaśnia dyrektor Okoński. – Tak jak powiedziałem, aby nauczyciel otrzymał nagrodę, musi spełnić określone przez nas kryteria.
Miejskie święto edukacji narodowej zostało zaplanowane na poniedziałek, 16 października, w I LO. Trzy dni później, 19 bm. w Zespole Szkół Technicznych, odbędzie się uroczystość zorganizowana z okazji Dnia Edukacji Narodowej przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. (ptr)