Kasę biorą i nic nie robią

Mieszkańcy Dyrekcji Dolnej nie dostrzegają efektów pracy służb porządkowych. Tym bardziej dziwi ich, że na sprzątanie ulic MPRD i MPGK dostali kilkaset tysięcy złotych z miejskiej kasy.

Za oczyszczanie ulic i chodników Chełma w okresie letnim Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zainkasują łącznie prawie 400 tys. zł. Jednak, zdaniem jednego z mieszkańców os. Dyrekcja Dolna, mimo że przetarg rozstrzygnięto jeszcze w sierpniu b.r., to nie wykonano do tej pory żadnych prac. – Wystarczy przejść się po naszym osiedlu i zobaczyć, że jest strasznie brudno. A to nie tylko u nas, całe miasto nie jest oczyszczone. Miejskie spółki mają czas do 31 października na posprzątanie ulic i wątpię, aby wyrobili się w terminie. A pieniądze za to przecież dostaną – mówił jeden z mieszkańców, podczas czwartkowego zebrania Rady Osiedla Dyrekcja Dolna.

Pozostali zgromadzeni zgodzili się z wysuwanymi zarzutami pod adresem spółek miejskich. Zdecydowano, że przewodniczący rady osiedla Sebastian Bielecki wyśle zapytanie w tej sprawie do prezydenta miasta. W czasie obrad poruszono także kwestię niewykonanych zadań budżetu obywatelskiego z poprzednich lat. Przedstawicielka Urzędu Miasta, Elżbieta Fornal, odpowiedziała, że niezrealizowane zadania przepadają. A w sprawie nowego budżetu obywatelskiego, nie wydano jeszcze rozporządzenia. Wiadomo już jednak, że pieniędzy do rozdysponowania będzie mniej niż dotychczas.

Kwota przeznaczona na poszczególne rady osiedli zmniejszy się z 250 tys. zł do 160 tys. zł. Korzystając z okazji, że E. Fornal pracuje w Wydziale Gospodarki Odpadami Komunalnymi, zapytano delegatkę UM o zmianę przepisów dotyczących odbioru odpadów komunalnych. – 6 września weszła w życie nowelizacja ustawy. Nakłada ona dużo więcej zadań na gminy i wprowadza nowe zasady. To taka mała „rewolucja śmieciowa”. Koszt odbioru odpadów będzie zależeć od cen, jakie złożą oferenci w przetargach – odparła E. Fornal.

Rada osiedla zdecydowała, że do budżetu miasta na 2020 r., złoży te same wnioski inwestycyjne, co w roku ubiegłym. Dodając tylko jeden, dotyczący wymiany nawierzchni przy ul. Starościńskiej. (sr)

Wnioski inwestycyjne Rady Osiedla Dyrekcja Dolna do budżetu miasta Chełm na rok 2020:

  • Wykonanie modernizacji Al. Piłsudskiego
  • Wykonanie modernizacji ul. Okszowskiej
  • Kompleksowa modernizacja ul. Kolejowej
  • Wykonanie dokumentacji planu zagospodarowania terenu zielonego, pomiędzy ul. Jedność, Al. Piłsudskiego oraz SP nr 1 dotyczącego budowy alejek i ustawienia ławek
  • Wykonanie instalacji burzowej ul. Jedność
  • Budowa parkingu przy ul. Śląskiej
  • Budowa bieżni lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim
  • Wykonanie dokumentacji planu zagospodarowania terenu zielonego, pomiędzy ul. Jedność, Al. Piłsudskiego oraz SP nr 1 dotyczącego budowy parkingu
  • Wymiana nawierzchni ul. Starościńskiej.