Kawałek asfaltu na przeczekanie

Końcowy, gruntowy dotąd odcinek ulicy Samsonowicza, w końcu doczekał się choć cienkiej, to asfaltowej nawierzchni. Mieszkańcy są wdzięczni.


– To może krótki odcinek, ale pełen dziur, wybojów, po deszczu zamieniających się w błoto. Jego przejechanie, czy przyjście było gehenną – mówi pani Joanna. – Ten kawałek asfaltowego dywanika naprawdę nas ucieszył, choć wszyscy czekają tutaj na przebudowę całej ulicy Samsonowicza.

Miasto podkreśla, że choć nie jest to docelowe zagospodarowanie ulicy to wykonane prace powinny znacznie poprawić komfort okolicznych mieszkańców. Na ich realizację złożyły się środki finansowe przyznane przez Radę Dzielnicy Wrotków z tzw. rezerwy celowej wraz ze środami budżetowymi na utrzymanie dróg.

– Zakres prac obejmował odcinek od skrzyżowania z ul. Wapowskiego do zjazdu na parking przy posesji ul. Samsonowicza 63 i 63a o długości 130 m, gdzie ułożono nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5 m. Wartość robót wyniosła ponad 50 tys. zł z podziałem kosztów: 20 tys. zł brutto z rezerwy celowej RD Wrotków i 33,5 tys. zł brutto ze środków ZDiM na bieżące utrzymanie ulic. Obecnie prowadzone prace nie były realizowane w oparciu o dokumentację przyszłościową i nie stanowią jej etapu. Wykonano prace o charakterze doraźnym, mające na celu zaspokojenie najpilniejszych potrzeb do czasu docelowej budowy ulicy – mówi Justyna Góźdź z Urzędu Miasta Lublin.

Urzędnicy przyznają, że „w szufladzie” mają już kompletną dokumentację na rozbudowę ul. Samsonowicza na odcinku od ul. Wapowskiego (ostatnio miasto dzięki pozyskaniu dofinansowania z Polskiego Ładu wybudowało jej brakujący fragment – przyp. aut.) do ul. Diamentowej 9 (do wysokości skrzyżowania z ul. Energetyków) oraz od wysokości budynku ul. Samsonowicza 24 do skrzyżowania z ul. Diamentową na wysokości budynku ul. Samsonowicza 1e, dla której wydane zostało zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Zaprojektowana przebudowa obejmuje też budowę dodatkowych sięgaczy, stanowiących dojazdy do posesji wspólnot mieszkaniowych oraz modernizację odcinka ul. Diamentowej.

– Realizacja będzie możliwa po zabezpieczeniu środków na ten cel. Według kosztorysów inwestorskich z 2019 r.  wynoszą ponad 21,4 mln zł. Przed wszczęciem procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót konieczne jest zlecenie wykonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich. Analizujemy pojawiające się możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych na realizację różnych zadań inwestycyjnych potrzebnych dla mieszkańców. Jeśli pojawią się jakieś możliwości pozyskania dofinansowania na tego typu inwestycje to z pewnością będziemy o nie wnioskować – dodaje Justyna Góźdź. Marek Kościuk

News will be here