Kierownicze posady do obsady

Jedna osoba zgłosiła się do konkursu na dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju w chełmskim magistracie. Z kolei aż czworo kandydatów ubiega się o stanowisko zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Mimo pandemii chełmski urząd pracuje i aby dobrze służył mieszkańcom potrzebuje rąk do pracy, ale też do skutecznego zarządzania. Jeszcze w marcu br. prezydent miasta, Jakub Banaszek ogłosił konkursy na dwa kierownicze stanowiska, dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju oraz zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Przez ostatnie miesiące funkcję dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju sprawowała Ewa Budzyńska-Sawa. Ona sama jednak już w styczniu br. nosiła się z zamiarem rezygnacji ze stanowiska, ale pozostania w magistracie, o czym informowaliśmy na początku lutego. Ostatecznie od 13 marca Budzyńska-Sawa pełni funkcję koordynatora Wydziału Inwestycji i Dróg w tymże departamencie. Biuro Prasowe Prezydenta tłumaczy taką decyzję dużą liczbą zadań realizowanych przez wydział, m.in. przebudowa Drogi Krajowej Nr 12 w granicach miasta, remonty ulic z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych i wynikającą z tego potrzebą poświęcenia całej uwagi właśnie temu zakresowi działania DIR.

Departamentem Inwestycji i Rozwoju, do czasu wyłonienia nowego dyrektora w drodze konkursu, będzie zarządzać Justyna Koperska, która z kolei koordynowała dotąd Biuro Zamówień Publicznych. Zgodnie z naszymi wcześniejszymi doniesieniami natomiast z chełmskim urzędem żegna się Katarzyna Fik, która do magistratu przyszła po wyborach samorządowych 2018 na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju. Obecnie Fik jest na wypowiedzeniu, a umowa z magistratem kończy się jej 30 kwietnia br.

Jak podaje Biuro Prasowe, do konkursu na dyrektora DIR zgłosiła się jedna osoba. Nieoficjalnie ustaliliśmy, że może chodzić o urzędniczkę z Urzędu Marszałkowskiego zatrudnioną na kierowniczym stanowisku w departamencie zajmującym się unijnymi funduszami.

Z kolei aż cztery osoby złożyły podania do konkursu na stanowisko zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Jak tłumaczy Biuro Prasowe, kierownik USC do tej pory miał dwóch zastępców, ale jeden w sierpniu 2019 r. przeszedł na emeryturę. – Ogłoszony nabór na zastępcę kierownika jest zatem uzupełnieniem wakatu. Specyfika urzędu, m.in. ograniczenie uprawnień w wydawaniu aktów do kompetencji kierownika i jego zastępców czy praca w weekendy wymagają odpowiedniego zaplecza kadrowego – wyjaśniają urzędnicy z Biura Prasowego. (s)