Kierownik od zabytków

Chełmska delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie oficjalnie ma już swojego szefa. To Paweł Wira, który przez ostatnie pół roku pełnił obowiązki kierownika tej jednostki.

W kwietniu ubiegłego roku Stanisława Rudnik, szefowa delegatury chełmskiej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie odeszła na emeryturę. Pełniącym obowiązki kierownika chełmskiej delegatury został wieloletni pracownik tej jednostki, Paweł Wira. Funkcję tę powierzono mu najpierw na trzy miesiące. Nie wiadomo było, jaka będzie dalsza procedura wyłaniająca szefa chełmskich konserwatorów, bo zmieniano właśnie zapisy ustawy o ochronie zabytków m.in. w tej kwestii. W końcu jednak proces legislacyjny się zakończył. Paweł Wira oficjalnie jest już kierownikiem chełmskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie.
– Zostałem powołany i zajmuję to stanowisko od 1 grudnia – informuje kierownik Wira. (mo)