Kilkadziesiąt złotych więcej

Waloryzacja emerytur i rent 2020. Względem poprzedniego roku świadczenia będą wyższe o 3,56 proc. Sprawdź, o ile od marca wzrosną świadczenia z ZUS.

– W tym roku waloryzacja ponownie będzie procentowo-kwotowa. To znaczy, że emerytury i renty wzrosną o 3,56 procent, ale z gwarancją minimalnej podwyżki. Podwyżka dla emeryta wyniesie przynajmniej 70 zł brutto, pod warunkiem, że pobierał dotychczas minimalną gwarantowaną emeryturę albo wyższe świadczenie. O co najmniej 70 zł brutto wzrosną również renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinne. Renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy będą wyższe o minimum 52,50 zł brutto, natomiast emerytury częściowe – o co najmniej 35 zł brutto – wyjaśnia Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim.

W całym województwie na podwyżkę czeka około 400 tys. osób. Od 1 marca wszyscy dostaną wyższe kwoty bez składania żadnych wniosków (ZUS waloryzuje świadczenia z urzędu). W górę pójdą też minimalne emerytury i renty. Najniższa gwarantowana emerytura dla osób, które mają odpowiedni staż ubezpieczeniowy (u kobiet – co najmniej 20 lat, u mężczyzn – min. 25 lat), wynosić będzie 1200 zł brutto. Tyle samo otrzymają pobierający rentę z tytułu niezdolności do pracy, najniższą rentę rodzinną oraz rentę socjalną. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy będzie wynosić min. 900 zł, zaś nowa kwota świadczenia przedemerytalnego – 1210,99 zł.

Waloryzacja obejmuje również dodatki do świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne. – Od marca dodatek pielęgnacyjny będzie więc wynosił 229,91 zł – dodaje Korba. (pc)