Klasa dla prezesów

W XXIV LO w Lublinie powstanie klasa menedżerska pod patronatem Politechniki Lubelskiej.


− Klasa menedżerska to nasza odpowiedź na oczekiwania uczniów, zainteresowanych kontynuacją nauki na kierunkach politechnicznych oraz odpowiedź na potrzeby rynku pracy, na którym kompetencje menedżerskie są bardzo pożądane – tłumaczy Marian Klimczak, dyrektor ZS nr 5, w skład którego wchodzi liceum.
Atutem nowej klasy ma być nauka dodatkowego przedmiotu – e-zarządzania. Uczniowie dowiedzą się, jak kierować własną firmą na zajęciach takich, jak: obsługa prawna e-biznesu, poszukiwanie i pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania oraz rozwoju biznesu. W planach jest również nauka o firmach outsourcingowych i franczyzowych. – Będą mogli oni nie tylko pogłębiać wiedzę, ale również lepiej poznać uczelnię, charakter i specyfikę zajęć. Licealiści będą odwiedzać Politechnikę Lubelską, brać udział w wykładach. Liczymy, że część z nich zostanie naszymi studentami – mówi prof. Stanisław Skowron, dziekan Wydziału Zarządzania. Przedmiotami na poziomie rozszerzonym będą: matematyka, geografia i język angielski. – Nie jest to pierwsza nasza umowa patronacka, którą zawarliśmy. Takie umowy o współpracy podpisaliśmy m.in. z liceami ogólnokształcącymi w Świdniku i Chełmie oraz z Zespołem Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie − zaznacza prof. Paweł Droździel, prorektor ds. studenckich PL. (EM.K.)

Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej kształci blisko 1200 studentów na studiach I i II stopnia na 4 kierunkach: zarządzanie; zarządzanie i inżynieria produkcji; finanse i rachunkowość; marketing i komunikacja rynkowa.