Kobieca natura – malarstwo i pastel

Pole z czarną malwą, akryl na płótnie

Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti oraz Stowarzyszenie „Prowincja” zapraszają na wernisaż wystawy Renaty Boguszewskiej „Kobieca natura – malarstwo i pastel”. Spotkanie z piękną i bardzo kobiecą wrażliwością w piątek (6 marca) o godzinie 17.00, w Galerii Nova ChBP, przy ulicy Partyzantów 40.


Urodzona w Szczecinie, lecz od dzieciństwa związana z Lubelszczyzną. Od lat mieszka, pracuje i tworzy w Siedliszczu. Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego (obecnie Wydział Artystyczny) UMCS w Lublinie. Dyplom z malarstwa, z wyróżnieniem, w pracowni prof. Ryszarda Lisa. Studia podyplomowe „Psychopedagogika twórczości” na Wydziale Psychologii i Pedagogiki UMCS w Lublinie.

Współzałożycielka i prezes Stowarzyszenia Twórczego „Prowincja”. Współpracuje z wydawnictwem PWN. Uprawia głównie malarstwo akrylowe i olejne oraz pastel. Uczestniczka kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i zbiorowych m.in. w: Siedliszczu, Chełmie, Krasnymstawie, Łęcznej, Radzyniu Podlaskim, Koninie, Włocławku, Lubostroniu, Opinogórze, Giżycku, Mławie, Pile, Lublinie, Rzeszowie, Płocku, Kowlu, Łodzi, Toruniu, Poznaniu, Warszawie / nagroda Galerii „Kadr”/.

Prezentowane prace są inspirowane naturą. Według Renaty Boguszewskiej „niczym nie skażoną, idealną harmonią formy i barwy. Naturą, w której każde zjawisko ma niepodważalny sens, a jeżeli w naszym otoczeniu znajdują się obiekty budzące niechęć lub sprzeciw, są z pewnością wytworem człowieka. Z pozoru nie ma wdzięczniejszego i obszerniejszego tematu do artystycznej wypowiedzi, jednak próby jej dosłownego naśladowania są z gruntu skazane na niepowodzenie. Pozostaje interpretacja.”

Artystka od lat nie odchodzi od tematyki Polesia. Rejestruje najczęściej rodzime kwiatowe pejzaże „Łąka dzwonków na Majdanie”, „Czarna malwa w Borowie”, „Bodziaki z Sokolca”. W technice pasteli stara się przekazać miękkość i delikatność natury, indywidualny charakter gatunków, ale też dynamikę roślin zmieniającą się w zależności od kąta widzenia obserwatora, ostrości planów. Renata Boguszewska nie maluje bukietów zakomponowanych pieczołowicie, lecz utrwala swobodne kadry „wycięte” z łąk, bagien czy ogrodów. Malując akrylami i farbami olejnymi, inspiruje się przyrodą, którą stara się przetworzyć w ulubionych centralnych kompozycjach. (-)

Dzwonki w Majdanie, akryl na płótnie