Kolędy i szczodrywki w WDK

(21 stycznia) Około trzystu wykonawców z Polski, Białorusi i z Ukrainy uczestniczyło w XVI Festiwalu Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem – Włodawa 2017. Festiwal odbył się w sali kina Włodawskiego Domu Kultury.

Włodawski festiwal jest wyjątkowym wydarzeniem kulturalnym. Ukazuje specyficzny, pograniczny repertuar pieśni oraz obyczajów bożonarodzeniowych wschodnich regionów Polski oraz sąsiadujących z nimi regionów Ukrainy i Białorusi. Głównym celem festiwalu jest pielęgnowanie wielokulturowości Polesia z jego wyjątkowym językiem, obyczajami i obrzędowością związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Tegoroczny festiwal miał zmienioną formułę, gdyż po raz pierwszy zespoły zostały zakwalifikowane do udziału w nim na podstawie wcześniejszych eliminacji przeprowadzonych na początku grudnia minionego roku, przez specjalnie powołaną komisję. W wyznaczonym terminie wpłynęło 35 zgłoszeń, zaś do udziału w festiwalu zakwalifikowano 27 zespołów – 19 polskich, 6 ukraińskich i 2 białoruskie.
XVI Festiwal Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem – Włodawa 2017 zorganizowali: Włodawskie Stowarzyszenie Kulturalne, Starostwo Powiatowe we Włodawie i Włodawski Dom Kultury. (a)