Kolej przyśpiesza

141 km nowych torów, 161 rozjazdów, zmodernizowanych 7 mostów i 5 wiaduktów oraz 14 przejazdów i przejść kolejowo-drogowych, które zyskały nową sygnalizację świetlno-dźwiękową i rogatki. Trasa Lublin – Dęblin zmieniła się już nie do poznania, a podróż do Warszawy skróciła się o 20 minut – Polskie Koleje Państwowe zakończyły właśnie kolejny etap największego w Polsce projektu modernizacji kolei, wartego ok. 3,5 mld zł.


Na 15 stacjach i przystankach na tej trasie ustawiono wiaty, ławki oraz oznakowanie i gabloty z informacją pasażerską. Dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się dogodne dojście zapewniają pochylnie i przejścia podziemne w Dęblinie, Puławach, Nałęczowie, Motyczu, Lublinie Zachodnim. Czas podróży z Lublina do Dęblina skrócił się o 7 minut, a do Warszawy o 20 minut. – Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia – Dorohusk jest jednym z największych projektów w Krajowym Programie Kolejowym. Wartość projektu tylko na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin wynosi ponad 3,5 mld zł, z czego kwota dofinansowania unijnego POIiŚ to ponad 2,9 mld zł. Prace zostaną zrealizowane do 2022 roku – mówi Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Szybko postępują prace na jednotorowym odcinku z Otwocka do Pilawy, który stopniowo staje się trasą dwutorową. Od 30 sierpnia pociągi jeżdżą tamtędy po pierwszym z dwóch nowych torów.LT

Lublin – Łęczna/Bogdanka coraz bliżej

Nowe kolejowe połączenie Lublina z Łęczną i dalej z Bogdanką, które władze PKP Polskie Linie Kolejowe i Zarząd Województwa Lubelskiego zapowiedziały w połowie czerwca, nabiera coraz bardziej realnych kształtów!

Nowa linia ma powstać w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku. Rozważane są dwie trasy. Pierwsza poprzez połączenie nowej linii z istniejącą nr 7 w miejscowości Dominów, druga z linią nr 581 w rejonie Portu Lotniczego w Świdniku. Trasa ma mieć ok. 20 km i kosztować w zależności od wariantu 800 mln lub 1,1 mld. Czas przejazdu z Lublina do Łęcznej wyniesie 30 minut, do Bogdanki 10 minut dłużej. Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Łęcznej podpisany zostanie list intencyjny w sprawie projektu utworzenia tego połączenia. B