Kolejna część Encyklopedii Chełma

Zagrożenie koronawirusem sprawiło, że kolejna część „Encyklopedii Chełma” wciąż oczekuje na promocję. Zanim wydarzenie to nastąpi, można zapoznać się z publikacją, która jest dostępna w Bibliotece PWSZ w Chełmie oraz w Chełmskiej Bibliotece Publicznej.

Najpierw „Ludzie”…

„Encyklopedia Chełma” to publikacja z tradycją. Dzieje pierwszego tomu tego unikatowego wydawnictwa tak na swojej stronie www przybliża Chełmskie Towarzystwo Naukowe: „Encyklopedia Chełma” pod tytułem „Ludzie” tom I ukazała się w 2011 roku, w roku 10-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie oraz w przededniu 15-lecia Chełmskiego Towarzystwa Naukowego.

Pomysłodawcą i organizatorem programu badawczego oraz wydawnictwa jest prof. dr hab. Andrzej Stępnik – prezes Chełmskiego Towarzystwa Naukowego, który zaszczepił w środowisku chełmskich regionalistów ideę odkrywania dziejów „małej ojczyzny”. Zespół redakcyjny w składzie: Zygmunt Gardziński, Zbigniew Lubaszewski, Paweł Kiernikowski, Zbigniew Waldemar Okoń, Andrzej Rybak, skupił wokół siebie autorów 397 biogramów osób w różnym stopniu związanych z Chełmem. Wydawca to: Chełmskie Towarzystwo Naukowe, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie, Wydawnictwo Gaudium w Lublinie.

Pod koniec 2013 roku ukazała się druga część I tomu „Encyklopedii Chełma” pod tytułem „Ludzie”. Ta część powstała pod wpływem licznych głosów czytelników z różnorodnych środowisk sygnalizujących konieczność uzupełnienia biogramów. Zespół redakcyjny w składzie: Zygmunt Gardziński, Paweł Kiernikowski, Elżbieta Kuszelewska, Zbigniew Lubaszewski, Zbigniew Waldemar Okoń, Andrzej Rybak przy współpracy Anny Małysz, Barbary Sztompki i Iwony Szczuckiej oraz autorów biogramów opracował około 300 biogramów wyłącznie osób nieżyjących.

…później „Miejsca”

Następnie ukazała się pierwsza część tomu II pt. „Miejsca” (litery A-L). Teraz na promocję wciąż oczekuje na promocję druga część tego tomu, obejmująca hasła od litery Ł do Ż.

Komitet redakcyjny najnowszej części „Encyklopedii” to: Zygmunt Gardziński, Paweł Kiernikowski, Elżbieta Kuszelewska, Iwona Lasek-Surowiec, Zbigniew Lubaszewski, Zbigniew Waldemar Okoń, Andrzej Rybak. Współpraca redakcyjna: Anna Małysz, Marzena Sapuła, Agata Szewczuk. Zdjęcia przygotowali: Zygmunt Gardziński, Agata Pieniążek, Chełmska Biblioteka Publiczna im. M.P. Orsetti w Chełmie, Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie. Autorzy haseł: Sebastian Artymiuk, Elżbieta Bajkiewicz-Kaliszczuk, Barbara Baluk, Jerzy Bańka, Waldemar Bednaruk, Barbara Brach, Andrzej Bronicki, Małgorzata Chmielewska, Mirosław Dederko, Stanisław Dubaj, Małgorzata Duchnicka, Alina Gałan, Zygmunt Gardziński, Klaudia Głaz, Andrzej Gruszka, Danuta Iwańczuk, Maria Janicka, Wanda Jaroszczuk, Tadeusz Kapica, Renata Kartaszyńska, Paweł Kiernikowski, Joanna Klimczuk, Monika Korniejuk, Urszula Kostecka, Stanisław Koszewski, Krzysztof Kowalczyk, Robert Kozyrski, Janusz Paweł Krzywicki, Henryk Kucharuk, Iwona Lasek-Surowiec, Anna Lewandowska, Barbara Litwin, Zbigniew Lubaszewski, Sławomir Łatka, Krzysztof Łopuszyński, Jan Łukaszuk, Danuta Makaruk, Krystyna Mart, Teresa Mazurek, Włodzimierz Mishke, Beata Mojska-Zając, Longin Jan Okoń, Zbigniew Waldemar Okoń, Alina Olewińska, Marcin Oskierko, Michał Panasiuk, Waldemar Panasiuk, Anna Pietuch, Beata Pliszka, Jacek Pomiankiewicz, Andrzej Rybak, Krystyna Sawa, Jolanta Skwarczewska, Małgorzata Stryjecka, Paweł Strzelec, Witold Sulimierski, Ryszard Suduł, Krystyna Szpak-Lipińska, Kazimierz Szwed, Zbysław Szymczak, Katarzyna Ślusarska, Franciszek Świstowski, Maria Taurogińska, Andrzej Trofimiec, Wiesław Tulikowski, Anna Turkiewicz, Ryszard Walczyński, Żaneta Wasyjczuk, Andrzej Wawryniuk, Eugeniusz Wilkowski, Małgorzata Zaprawa, Wiesława Zarek.

„Encyklopedia Chełma” – wbrew nazwie – traktuje opisywane miejsca bardzo dogłębnie, a każda notka opatrzona jest solidną porcją wskazówek bibliograficznych, pomocnych w dalszym poznawaniu zagadnienia. Część drugą tomu II otwierają licea, a kończy hasło „żydowska gmina wyznaniowa”. Każdy mieszkaniec Chełma i czytelnik zainteresowany historią (także nieodległą) miasta znajdzie w książce coś interesującego dla siebie, chociażby za sprawą bardzo szczegółowego przedstawienia dziejów ulic – tych największych, jak i mniej znanych. „Encyklopedia” to także kopalnia wiedzy m.in. o chełmskich parafiach, osiedlach, klubach sportowych, placówkach oświatowych. Warto sięgnąć.

Tak pokaźne dzieło nie powstałoby bez wsparcia wielu życzliwych osób i instytucji. Są to: Foto-Flesz Grzegorz Pieniążek, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Chełmie, Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z o.o. w Chełmie, Przychodnia Weterynaryjna Janów k. Chełma Justyna Gardzińska, Grzegorz Gardziński; Styl-Bud s.c. Surowiec Piotr Sagan Dorota; Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chełmie, Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział w Chełmie oraz Halina Bejger, Zygmunt Gardziński, Iwona Lasek-Surowiec, Agata Pieniążek, Iwona Szczucka, Agnieszka i Wojciech Szumerowie.

Chełmskie Towarzystwo Naukowe dziękuje wszystkim instytucjom i osobom, bez których ofiarności i wsparcia wydanie „Encyklopedii Chełma” byłoby niemożliwe.

Najnowsza część „Encyklopedii” dostępna jest w Bibliotece PWSZ w Chełmie oraz w Chełmskiej Bibliotece Publicznej.

Gdy znany będzie termin promocji wydawnictwa, zamieścimy tę informację na naszych łamach. red