Kolejne sukcesy lubelskich naukowców

Prof. Jaco Vangronsveld

Siódemka lubelskich naukowców z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Uniwersytetu Medycznego znalazła się w gronie 88 laureatów tegorocznej edycji konkursu MINIATURA 4 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Tym samym otrzymali oni środki na realizację swoich badań naukowych.


Na UMCS realizowane będą następujące działania: dr Dawid Stefaniuk z Instytutu Nauk Biologicznych zajmie się projektem pt.: „Sekretom Cerrena unicolor jako źródło nowych czynników efektywnie modelujących procesy hemostazy”; dr Agnieszka Ziętek z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji będzie kontynuowała badania pt. „Nieformalne ruchy społeczne a decyzje polityczne podejmowane na szczeblu lokalnym w perspektywie analizy decyzyjnej.

Przypadek Lubelszczyzny”, dr Karol Kowalczyk z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej będzie badał zagadnienie pt. „Czas podróży koleją jako determinanta układu powiązań transgranicznych polskich metropolii – ujęcie dynamiczne 1970–2020”, zaś dr Katarzyna Mięsiak-Wójcik z Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku otrzymała dofinansowanie na projekt pt. „Ocena możliwości retencjonowania wody na zmeliorowanych obszarach podmokłych w świetle ich zagospodarowania i współczesnych zmian klimatycznych”.

Na Politechnice Lubelskiej dr inż. Maciej Kowal zajmie się badaniem wpływu koncentracji naprężeń w obszarze kotwienia elementów wzmacniających typu laminatowego na nośność obciążanych statycznie i zmęczeniowo wzmocnionych elementów z karbem. Dr Marek Nieoczym z Uniwersytetu Przyrodniczego będzie realizował projekt pt. „Zmienność genetyczna i morfologiczna dzikiej populacji wizona amerykańskiego (Neovison vison) na granicy zasięgu inwazji”, a dr Jolanta Orzelska-Górska z Uniwersytetu Medycznego zbada aktywność farmakologiczną nowych ligandów serotoninowych – pochodnych piperazyny i pirolidyny – u zwierząt doświadczalnych.

UMCS chwali się również innym sukcesem – prof. Jaco Vangronsveld, zatrudniony w Katedrze Fizjologii Roślin i Biofizyki Instytutu Nauk Biologicznych UMCS, już po raz trzeci znalazł się na prestiżowej liście najczęściej cytowanych naukowców świata wg bazy Web of Science – ranking Clarivate Analytics 2020.

W rankingu brane są pod uwagę jedynie wysoko cytowane artykuły, czyli te, które znajdują się w 1 procencie cytowań w danej dziedzinie i roku publikacji, indeksowane w Web of Science Core Collection w ostatniej dekadzie. Profesor Jaco Vangronsveld pracujący na UMCS, jest również liderem grupy badawczej Environmental Biology na Uniwersytecie w Hasselt, w Belgii. MG

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here