Kolejny drogowy szok cenowy

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie otworzył oferty na budowę przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca ’80 i… przeżył szok. Na sfinansowanie inwestycji brakuje co najmniej 26,5 mln zł, ale prawdopodobnie miasto zdecyduje się, choć nie wiadomo skąd, je dołożyć, bo jeśli będzie zwlekać lub zrezygnuje z inwestycji straci 65 mln zł dotacji pozyskanej z „Polskiego Ładu”.


To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych Lublina. Jej realizacja ma pozwolić na odpowiednie skomunikowanie, powstającego w sąsiedztwie Dworca Głównego PKP, metropolitalnego dworca autobusowego. Mimo tego od trzech lat urzędnicy przesuwali początek budowy z uwagi na brak środków finansowych. Przełom przyniosła tegoroczna wiosna, kiedy udało się uzyskać 65 mln zł dotacji z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Cała inwestycja miała kosztować 71,4 mln zł, ale przez szalejącą od kilku miesięcy inflację i drożyznę okazała się mocno niedoszacowana. Najtańsza z ofert, jaka wpłynęła na ogłoszony przez ZDiM przetarg, złożona przez PRD Lubartów SA, opiewa na 97,9 mln zł. Pozostałe trzy oferty przekraczają 100 mln zł.

Urzędnicy mogą teraz unieważnić przetarg i ogłosić go na nowo, w nadziei na niższe ceny lub wystąpić do rady miasta o zgodę na dokonanie zmian w budżecie i dołożenie brakującej kwoty.

– Złożone oferty będą teraz badane przez komisję przetargową, pod kątem poprawności rachunkowej oraz formalnej. Decyzje, co do kierunków dalszych działań, będą podejmowane dopiero po zakończeniu tego etapu procedury – mówi Justyna Góźdź z Urzędu Miasta Lublin.

W przypadku poprawności najtańszej oferty bardzo możliwe wydaje się jednak pozytywne rozstrzygnięcie przetargu. Przedłużający się proces wyboru wykonawcy może bowiem spowodować finalnie utratę przez miasto przyznanej dotacji, bez której ta ważna droga zapewne nie powstanie jeszcze przez wiele lat.

Nowy odcinek ul. Lubelskiego Lipca ’80 pobiegnie równolegle do istniejącej ul. Krochmalnej. Drogowcy wybudują tu szeroką jezdnię z trzema pasami ruchu w obu kierunkach, które zostaną oddzielone pasem zieleni. Skrajne pasy zostaną przeznaczone dla pojazdów komunikacji miejskiej. Przewidziano także wykonanie obustronnych chodników, asfaltowych ścieżek rowerowych, zatok przystankowych o nawierzchni z betonu cementowego czy wykonanie oświetlenia ulicznego w energooszczędnej formie opraw typu LED. Ponadto projekt zakłada budowę nowych sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach z ul. Cukrowniczą i z ul. Włościańską, a także przebudowę przyległych odcinków ulic: Ciepłej, Włościańskiej, Przeskok i Dzierżawnej.

W przypadku wybrania wykonawcy, na zrealizowanie kontraktu będzie on miał 21 miesięcy. Marek Kościuk