Kolektory już grzeją

– Udało nam się przeprowadzić inwestycję do końca. Cieszę się, bo druga edycja tego projektu była bardziej problemowa i trudniejsza, o czym wie każdy wójt, który jest przed lub w trakcie realizacji takiej inwestycji – mówi Grażyna Kowalik wójt gminy Hanna.

Pod koniec maja zakończył się ostatni etap projektu „Eko-Energia w Gminie Hanna – Etap II” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. Gmina Hanna otrzymała dofinansowanie w kwocie niemal 1,5 mln zł, przy czym koszt całej inwestycji opiewa na prawie 2 mln zł. Z inwestycji skorzystało 150 rodzin dla których zakupiono i zamontowano 117 instalacji kolektorów słonecznych typu płaskiego. Kolejnych 33 beneficjentów otrzymało piece c.o. opalane biomasą.

– Projekt sam w sobie był trudny do przeprowadzenia – mówi Grażyna Kowalik. – Już po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim pojawił się problem z owatowaniem dotacji. W trakcie „gry” nałożono na samorządy dodatkowe obowiązki związane z odprowadzeniem podatku VAT. Zmieniono zasady nam jako gminie, ale mi, jako wójtowi, trudno było obarczyć dodatkowymi kosztami beneficjentów, czyli rolników, którzy przecież mieli już podpisane wstępne umowy i zadeklarowane koszty.

W tej sytuacji moja decyzja nie mogła być inna, jak wsparcie tych osób i wzięcie dodatkowych opłat na gminę. Nie był to koniec problemów, bo w tej zawiłej sytuacji część zainteresowanych montażem osób rozmyśliła się. Musieliśmy szukać chętnych na zastępstwo, ale i to się udało. Na ten moment mamy finał tego przedsięwzięcia oraz 150 gospodarstw domowych z instalacjami ułatwiającymi życie – cieszy się Kowalik. (bm)