Komisje gminy Włodawa wybrane

(23 listopada) – Czy moje życzenia są gorsze od życzeń burmistrza czy starosty? – tym pytaniem zwrócił się na drugiej sesji Dariusz Makarewicz do przewodniczącego rady. Radnemu chodziło o to, że w protokole z I sesji rady gminy nie wspomniano o tym, że on również składał życzenia nowo wybranemu wójtowi gminy…

Radni zebrali się tego dnia jednak głównie po to, aby ustalić składy kilku komisji. Głosowania odbyły się bez problemów. Przedstawiamy składy.

Komisja rewizyjna: Zbigniew Błaszczuk, Adam Budzyński, Dariusz Lejnert, Dorota Linkowska, Krystyna Romaniuk, Bogdan Wysoki i Artur Zalewski.

Komisja skarg, wniosków i petycji: Magdalena Kinach, Wojciech Kraszczyński, Krystyna Romaniuk, Andrzej Lis, Małgorzata Kozakiewicz, Artur Zalewski, Grzegorz Klimkowicz i D. Linkowska

Komisja budżetowo-gospodarcza: Z. Błaszczuk, W. Kraszczyński, Magdalena Kinach, Grzegorz Klimkowicz, Janusz Korneluk, M. Kozakiewicz, D. Lejnert, D. Linkowska, A. Lis, Dariusz Makarewicz, K. Romaniuk, B. Wysocki.

Komisja ładu i porządku publicznego: Z. Błaszczuk, A. Budzyński, M. Kinach, G. Klimkowicz, W. Kreszczyński, D. Lejnert, A. Zalewski.

Komisja oświaty, kultury i sportu: G. Klimkowicz, D. Linkowska, B. Wysocki, K. Romaniuk, W. Wajda i M. Kozakiewicz. (pk)