Komunikacja po wyrykowsku

Po likwidacji firmy PKS Włodawa mieszkańcy gminy Wyryki, podobnie jak mieszkańcy pozostałych gminy powiatu włodawskiego, odczuli brak połączeń autobusowych. Na terenie gminy przestały działać praktycznie jakiekolwiek połączenia komunikacji publicznej, za wyjątkiem busów relacji Lublin – Włodawa przejeżdżających jedynie przez jedną z miejscowości w gminie – Adampol.

Taka sytuacja znacznie utrudniła życie mieszkańcom gminy, którzy nie mieli możliwości przejazdu pomiędzy poszczególnymi miejscowościami oraz dojazdu do przychodni zdrowia czy urzędu w Wyrykach. Bardzo uciążliwym był również brak możliwości dojazdu do Włodawy. Samorząd Gminy Wyryki zdawał sobie sprawę z problemu, a wspólnie z innymi samorządami powiatu podejmowane były różnorakie próby uruchomienia komunikacji publicznej. Jednak ostatecznie bez rezultatu.

W tej sytuacji wójt gminy Wyryki wpadł na pomysł. Ze względu na bardzo zły stan techniczny posiadanego przez gminę autobusu musiał on zostać wyłączony z dalszej eksploatacji. Wójt zdecydował o przekazaniu dowożenia uczniów firmie zewnętrznej, stawiając jednak warunek, by przewozy realizowane były jako komunikacja publiczna, w której UG Wyryki wykupywać będzie bilety miesięczne dla uczniów szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy. Dla samych uczniów zmiana taka jest praktycznie niezauważalna, uczniowie nadal dojeżdżają do szkół nieodpłatnie, zaś godziny przejazdów autobusu oraz liczba kursów (dwa poranne i dwa popołudniowe) pozostają takie jak wcześnie, gdy przejazdy realizowane były gimbusem gminnym. Na zmianie tej skorzystać będą mogli jednak pozostali mieszkańcy gminy, którzy tym samym autobusem (kupując bilet) będą mogli dojechać chociażby do przychodni, apteki czy urzędu. Wysyłany na trasę, przez firmę przewozową, autobus jest na tyle duży, że pomieści uczniów i innych pasażerów.

W taki prosty sposób udało się skomunikować obszar całej gminy Wyryki, umożliwiając przejazd komunikacją publiczną z jednej części gminy do drugiej.

Nie rozwiązywało to jednak w całości problemu komunikacyjnego mieszkańców gminy, ponieważ nadal brakowało bardzo potrzebnego połączenia komunikacyjnego z Włodawą. Prowadzone przez wójta rozmowy z kierownictwem firmy przewozowej pozwoliły na rozwiązywanie również tego problemu. Ustalono, że zarówno poranne, jak i popołudniowe kursy autobusów po terenie gminy Wyryki zostaną zsynchronizowane z nowo uruchomionym połączeniem do Włodawy. Pozwoli to w efekcie dojechać komunikacją publiczną praktycznie z każdej miejscowości w gminie Wyryki, do Włodawy na godzinę 7:50, a po południu wrócić do każdej miejscowości w gminie – wyjeżdżając z Włodawy o godz 14:30.

– Wypracowany schemat połączeń wydaje się być najbardziej optymalnym, ponieważ przy zachowaniu niezmienionych godzin przejazdów uczniów do szkół, na terenie gminy Wyryki, pozwala również na dojazd i powrót z Włodawy mieszkańcom gminy oraz młodzieży szkół średnich uczących się we Włodawie – mówi wójt Andrzej Ćwirta.

Połączenia komunikacji publicznej po terenie gminy funkcjonują od 3 września, a nowo uruchomiane połączenie z Włodawą, jak zapewnia firma przewozowa, zacznie funkcjonować w ciągu kilku najbliższych dni. Obszar gminy Wyryki przestaje więc być białą plamą pod względem komunikacji publicznej. (gd)