W końcu się doczekali

Gotowa jest droga z Uhruska do Łukówka, na której remont generalny mieszkańcy tych miejscowości czekali od lat. Zamiast dziur i wyrw w wąziutkim asfalcie jest teraz szeroka arteria z gładziutką nawierzchnią, szerokim chodnikiem i utwardzonymi wjazdami na każdą posesję. – W końcu! – to najczęstszy komentarz, jaki pada z ust mieszkańców Uhruska. Cieszą się też w Janówce i Wereszczynie, bo tam też jeździ się teraz w komfortowych warunkach.

Wyremontowana droga z Uhruska do Łukówka ma ok. 2,3 kilometra długości. – Inwestycja w znacznej mierze była finansowana ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – mówi Wiesława Kadrow, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie. – Dofinansowanie wyniosło ponad 960 tys. zł, przy wkładzie własnym ok. 0,5 mln zł. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe, które poszerzyło jezdnię, zbudowało chodniki biegnące przez całą miejscowość oraz utwardziło wjazdy na posesje oraz wykonało instalację odwodnieniową. Prace przebiegły bardzo szybko i nie nastręczyły większych problemów – dodaje pani dyrektor.
– Nasze starania przynoszą właśnie pierwsze owoce – mówi Andrzej Romańczuk, starosta włodawski. – W ostatnich dniach dokonaliśmy odbioru trzech bardzo ważnych inwestycji drogowych – gotowe są już szosy z Urszulina do Wereszczyna, z Hanny do Janówki oraz z Uhruska do Łukówka, a w trakcie budowy są ulice Korolowska i Tysiąclecia we Włodawie – wylicza Romańczuk. (bm)