Konkurs Poetycki Jednego Wiersza

Organizatorzy III Międzynarodowego Trójstyku Literackiego Włodawa 2019:

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Gmina Miejska Włodawa, Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie oraz Włodawski Dom Kultury ogłaszają I Międzynarodowy Konkurs Poetycki Jednego Wiersza, pod Honorowym Patronatem Burmistrza Włodawy, organizowany w ramach, III Międzynarodowego Trójstyku Literackiego Włodawa 2019. Konkurs adresowany jest do poetów amatorów, tzn. osób nie będących członkami profesjonalnych związków pisarskich i stowarzyszeń literackich (Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Związku Literatów Polskich, Związku Pisarzy Polskich, Stowarzyszenia Autorów Polskich i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS i ich zagranicznych odpowiedników). Mogą w nim wziąć udział osoby, które ukończyły 18. rok życia, mieszkający zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Warunkiem uczestnictwa jest zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO oraz spełnienie wymogów zawartych w regulaminie konkursu dostępnych na stronach internetowych organizatorów. Na laureatów czekają nagrody. Koordynatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie. (a)