Konsultacje przy sięgaczach

Trwają ostatnie poprawki dokumentacji budowlanej nowej ulicy Samsonowicza. Tematem dodatkowych konsultacji są warianty dróg dojazdowych do bloków wspólnot mieszkaniowych. Potem projektanci zabiorą się ostro do roboty.
Opracowana w minionym roku przez firmę Lispus dokumentacja rozbudowy ulicy Samsonowicza została przedstawiona mieszkańcom m.in. wspólnot mieszkaniowych przy ul. Samsonowicza 3, 27, 37 i ul. Nałkowskich 84. Pisaliśmy już o tym, że boją się oni odcięcia od dróg dojazdowych. Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Nałkowskich żądała już od nich opłat za korzystanie ze spółdzielczych dróg i chodników. Dlatego prezydent Lublina, Krzysztof Żuk obiecał wspólnotom rozproszonym wśród spółdzielczych bloków system sięgaczy, dróg wyjazdowych do miejskich arterii.
– Główny ciąg ulicy projektowany jest o szerokości jezdni sześciu metrów, sięgacze – przeważnie z jezdnią o szerokości pięciu metrów – mówi Karol Kieliszek z biura prasowego ratusza.
Projekt zakłada ponadto przebudowę fragmentu jezdni ul. Diamentowej (między skrajnymi wlotami ulicy Samsonowicza), rozbudowę skrzyżowań z ul. Diamentową, Energetyków, Olszewskiego i Wapowskiego, przebudowę chodników dla pieszych, budowę ścieżek rowerowych i parkingów dla pojazdów osobowych, przebudowę zjazdów oraz wykonanie systemu odwadniającego drogę.
Z racji na złożoną dyskusję na temat sięgaczy firma Lispus ma jeszcze trochę czasu na dopięcie całej dokumentacji. – Chcielibyśmy, aby projektant do końca roku uporał się ze swoimi pracami – dodaje Kieliszek. BCH