Koronawirus u zwierzaka?

Twój pies, kot, koza mają gorączkę, duszności? Zwierzętom też można wykonać badania na obecność koronawirusa…

Główny Inspektorat Sanitarny przygotował procedurę pobierania i przesyłania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku wykrywania koronawirusa u zwierząt gospodarskich i domowych, opracowaną w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach.

Główny Inspektor Sanitarny rozpoczął działania w tym kierunku, bo dostał informacje, że w niektórych krajach u zwierząt gospodarskich, ale też dzikich, domowych, tych z ogrodów zoologicznych wykryto koronawirusa. Pisma o możliwości wykonania badań przez właścicieli zwierząt dotarły m.in. do powiatowych inspekcji weterynaryjnych.

– O takich możliwościach lekarze weterynarii świadczący usługi w terenie są poinformowani – mówi Agnieszka Lis, powiatowy lekarz weterynarii w Chełmie. – Jeśli właściciel zwierzęcia zaobserwuje u niego objawy takie jak gorączka, duszności, to może wykonać badania. Ale badania wykonywane są odpłatnie na koszt zlecającego.

Wykrycie wirusa u zwierząt nie wiąże się obecnie z żadnym postępowaniem administracyjnym w tym zakresie. (t)