Koroner pilnie poszukiwany

4 lutego ukazało się ogłoszenie starosty włodawskiego o naborze lekarza do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu włodawskiego.

Starosta włodawski przyjmuje zgłoszenia od lekarzy zamieszkałych na terenie powiatu włodawskiego lub miasta Włodawa zainteresowanych podpisaniem umowy
na świadczenie tego typu usług. Usługa będzie polegała na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu. Dotyczy to przypadków, gdy nie można ustalić lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza leczącego zmarłego w jego ostatniej chorobie.

Maksymalna cena jednostkowa wykonania usługi stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu wynosi 250 zł brutto (w granicach miasta Włodawy) oraz 350 zł na terenie pozostałych gmin powiatu włodawskiego. Lekarze mogą składać oferty do 28 lutego. (pk)