Kościuszko rekrutuje

Nadszedł czas, by uczniowie ostatnich klas gimnazjów podjęli decyzję na temat swojej przyszłości. Właśnie rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych. Szeroką ofertę edukacyjną posiada I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie. W tym roku planowane jest utworzenie pięciu profili kształcenia: humanistycznego, matematyczno-fizyczno-informatycznego, biologiczno-chemicznego, językowego oraz ogólnego.

Profil humanistyczny skierowany jest do uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia humanistyczne. Absolwenci klasy humanistycznej mogą kontynuować edukację na kierunkach prawniczych i społecznych.
Uczniowie o zainteresowaniach z zakresu matematyki, fizyki, informatyki, programowania, robotyki, przedmiotów mogą wybrać profil matematyczno-fizyczno-informatyczny. Nauka w tej klasie będzie wzbogacona o język angielski techniczny.
Młodzież, która swoją przyszłość planuje w zawodach medycznych skusić może profil klasy biologiczno-chemicznej. Wybór tej klasy umożliwia kontynuowanie nauki na kierunkach studiów, takich jak: analityka medyczna, biotechnologia, dietetyka, farmacja, fizjoterapia, lekarski, lekarsko-dentystyczny, położnictwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria.
Profil klasy językowej skierowany jest natomiast do uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu języka polskiego i języków obcych nowożytnych. Absolwenci tej klasy mogą kontynuować naukę na kierunkach, na których postępowanie rekrutacyjne obejmuje dwa języki obce nowożytne na poziomie rozszerzonym, np. na lingwistyce stosowanej czy kierunkach filologicznych.
Profil ogólny jest przygotowany dla uczniów zainteresowanych rozwijaniem umiejętności ogólnych oraz sportowych. Zajęcia
z przedmiotów w zakresie rozszerzonym oraz wychowania fizycznego umożliwiają kontynuowanie nauki na kierunkach studiów, takich jak: turystyka, kosmetologia, wychowanie fizyczne, geografia, politologia.