Kosztowne urlopy

Aż trzydziestu jeden nauczycieli zatrudnionych w chełmskich placówkach oświatowych przebywa obecnie na urlopach dla poratowania zdrowia. Wraz z zastępstwem kosztuje to budżet miasta ponad 300 tys. zł miesięcznie. Najwięcej pedagogów na urlopach mają cztery jednostki: SP nr 8, ZSEiM, ZST oraz ZWiPPP nr 1 – po czterech.

Były lata, że nawet 60 nauczycieli w jednym czasie przebywało na urlopach dla poratowania zdrowia. Z tego powodu najbardziej cierpiał… budżet miasta, bo szkoły musiały płacić podwójnie. Jedną pensję nauczycielowi na urlopie, drugą – osobie, która go zastępowała. Urlop dla poratowania zdrowia jest jednym z przywilejów zapisanych w Karcie Nauczyciela. Dyrektor placówki nie może odmówić nauczycielowi urlopu, jeśli ten ma skierowanie od lekarza.

Obecnie na urlopach dla poratowania zdrowia przebywa 31 pedagogów: po czterech z SP nr 8, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych, Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1, po dwóch z SP nr 1, SP nr 11, ZSP nr 3 oraz po jednym z: PM nr 13, SP nr 2, SP nr 5, SP nr 7, I LO, II LO, Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2.

Miasto każdego miesiąca na płace dla nauczycieli przebywających na urlopach dla poratowania zdrowia i dla zastępujących ich pedagogów przeznacza ponad 300 tys. zł. Koszt wynagrodzenia jednego nauczyciela i zastępstwa to około 10 tys. zł. (s)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here