Kreatywność drzemie w młodych

7 kwietnia na UMCS odbyła się konferencja poświęcona tej tematyce. „Platformy startowe” to program realizowany w ramach Programu Polska Wschodnia 2014-2020 przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Zakłada on wykreowanie w regionie ekosystemu startupowego, czyli przyjaznego otoczenia dla rozwijania innowacyjnych idei, tworzonego przez ośrodki innowacji, uczelnie, władze miast, przedsiębiorców oraz inwestorów.
– Celem platformy jest budowa innowacyjnych produktów. Jest to unikalny program, w który zaangażowane są lubelskie uczelnie i inkubatory i który adresujemy do młodych osób do 35. roku życia – mówił Leszek Czech, zastępca dyrektora Departamentu Komunikacji Zewnętrznej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. – Pomysły są już weryfikowane i niedługo autorzy koncepcji o największym potencjale zostaną zaproszeni do współpracy. Po pozytywnej rekomendacji pomysłodawca może otrzymać dotację w wysokości 800 tysięcy złotych.
Programy akceleracyjne, czyli pomagające zaadaptować się młodym przedsiębiorcom w środowisku biznesowym, realizowane są m.in. w Lublinie, Świdniku, Zamościu. Wsparcie w ramach startupu oferuje obsługę księgową, prawną i doradztwo podatkowe, pomoc technologiczną i marketingową, mentoring, budowanie zespołu i strategii rozwoju.
Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie: www.platformystartowe.gov.pl.
LPNT na rzecz biznesu
Jedną z platform prowadzących rekrutację jest platforma „Connect”, koordynowana przez Lubelski Park Naukowo-Technologiczny. Wokół niej działa 40 instytucji, w tym inkubatory przedsiębiorczości, samorządy terytorialne, uczelnie wyższe oraz inne instytucje biznesowe z całego województwa lubelskiego i północno-zachodniej części województwa podkarpackiego. Dzięki profesjonalnemu wsparciu ten program przygotuje 60 startupów gotowych do wejścia na rynek.
– Lubelski Park Naukowo-Technologiczny jest doświadczonym animatorem platform. Mamy doświadczenie w pomaganiu startupom. Żeby ten proces był efektywny, staramy się zwrócić uwagę nie tylko na pomysły, ale przede wszystkim na ludzi, którzy tworzą startupy. Dokonamy preselekcji pomysłów przez panel trzech ekspertów: ekonomistę, osobę z branży i osobę z funduszy – zapewnia Tomasz Małecki, prezes LPNT.
Wybrane zespoły uczestniczyć będą w warsztatach, np. dotyczących prezentacji pomysłów. Młodzi przedsiębiorcy zostaną zakwalifikowani na warsztaty pod koniec kwietnia, a na początku mają odbędą się spotkania.
Odnieść sukces
Jednym z przedstawicieli startupowców był Adam Kuzdraliński z firmy Vitagenum. Podstawą działalności tej spółki jest odczytywanie i interpretacja informacji zawartych w ludzkim genomie oraz popularyzacja wiedzy dotyczącej predyspozycji zapisanych w genach.
– Młody przedsiębiorca zazwyczaj nie ma doświadczenia , a udział w takim programie pomaga płynnie przejść przez kolejne etapy tworzenia swojego biznesu – mówił Adam Kuzdraliński. – Kultura naszego regionu opiera się na bezpiecznej pracy, a to, co nas blokuje, to opinie naszych rodziców. Właśnie takie platformy pomagają wejść w świat biznesu. Sam przekonałem się, jak ważne jest wsparcie osób, które mają doświadczenie, bo pomagają uzupełnić kompetencje młodego przedsiębiorcy.