Krok po unijne miliony

Urząd Marszałkowski w Lublinie ogłosił listę wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną w ramach Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne. Wśród wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę znalazły się projekty gminy Urszulin i miasta Włodawa. Odpadły wnioski parafii w Orchówku i parafii św. Ludwika we Włodawie.

Urząd Marszałkowski w Lublinie ogłosił właśnie listę 18 projektów na promocję dziedzictwa kulturowego i naturalnego, które przeszły ocenę formalną. Wniosek Urszulina „Poprawa dostępności obszaru Gminy Urszulin jako części Polesia Zachodniego” znalazł się na 4. miejscu, natomiast wniosek Włodawy „Włodawski Trakt Turystyczny – Promenada Nadbużańska” na 11.
Urszulin chce za kwotę 2 mln zł, z czego 1,7 ma stanowić unijna dotacja, utworzyć pięciokilometrowy ciąg pieszo-rowerowy do Poleskiego Parku Narodowego, a Włodawa kosztem prawie 1,2 miliona złotych (1 mln dofinansowania) zamierza wybudować piękną nadbużańską promenadę dla pieszych i rowerzystów o długości 842 m, oświetloną, wyposażoną w ławki i taras widokowy na rzece Włodawce. – To jest idealne miejsce na spacery – zarówno dla mieszkańców miasta, jak i coraz liczniej przybywających do Włodawy turystów – mówi burmistrz Wiesław Muszyński. – Mam nadzieję, że na pozytywnej ocenie formalnej się nie skończy i nasz doskonały projekt otrzyma milion zł dofinansowania.
Z kolei urszuliński projekt zakłada budowę prawie 5 km ciągu pieszo-rowerowego, który będzie przebiegał od Woli Wereszczyńskiej przez Łomnicę do Jamników. Projekt obejmuje również tzw. małą architekturę ścieżki oraz budowę publicznej toalety przy przystanku w Urszulinie.- Chodzi o to, aby zwiększyć bezpieczeństwo turystów w dostępie do największej atrakcji gminy – Poleskiego Parku Narodowego – mówi Tomasz Antoniuk, wójt gminy. – To jeden z etapów naszej wizji rozwoju gminy celem przystosowania jej dla zwiększenia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej gminy.
Niestety, wśród 10 wniosków, które nie spełniły kryteriów formalnych znalazły projekty: parafii w Orchówku pt. „Przeprowadzenie rewitalizacji zabytkowego ogrodu na terenie miejscowości Orchówek” oraz parafii św. Ludwika we Włodawie pt. „Rewaloryzacja założenia ogrodowego przy zespole kościelno-klasztornym OO. Paulinów we Włodawie”.
Ogólnie samorządy, które pozytywnie przeszły ocenę formalną złożyły wnioski na ponad 22 mln zł. Pieniędzy jednak starczy tylko dla połowy z nich. Czy wśród zwycięskich projektów po ocenie merytorycznej znajdą się również Urszulin i Włodawa powinno się wyjaśnić jeszcze w tym roku. Razem z samorządowcami i mieszkańcami trzymamy kciuki. (wgz)