Kromka chleba dla sąsiada

Młodzież Szkolnego Koła Caritas nr 68 przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Hańsku pod nadzorem koordynatora Emila Witowskiego zorganizowała zbiórkę żywności „Kromka chleba dla sąsiada”.

Akcja została przeprowadzona 19 września w 4 sklepach na terenie Hańska i Dubeczna. Celem zbiórki było pozyskanie artykułów spożywczych z długim terminem przydatności, które zostaną przekazane najbardziej potrzebującym rodzinom z całej gminy. – Dzięki życzliwości i hojności dobrych ludzi udało nam się zebrać niemal 100 kg żywności – informuje E. Witowski. (b)