Krypta z trzydziestoma pochówkami

Archeolodzy z Muzeum Ziemi Chełmskiej zakończyli badania w kościele w Przysiółku w gminie Sawin. Odkryto tam kryptę grobową, w której pochowanych było około 30 osób dorosłych i dzieci. Natrafiono też na szereg zabytków.

Archeolodzy z Muzeum Ziemi Chełmskiej informują, że pierwsza informacja archiwalna o parafii katolickiej w Przysiółku koło Czułczyc pochodzi z 1513 r. W 1603 r. miał stać w tym miejscu drewniany kościół. W 1744 r. został on odnowiony. Fundatorem był król August III Mocny. Naukowcy mówią, że być może dzięki temu przetrwał do naszych czasów. Od zakończenia wojny był użytkowany jako kaplica cmentarza rzymsko-katolickiego.

O tym, że trwa remont w drewnianym, zabytkowym kościele w Przysiółku, a naukowcy z chełmskiego muzeum, pełniący nadzór archeologiczny, natrafili tam na ciekawe odkrycia, informowaliśmy niedawno w „Nowym Tygodniu”. Pod podłogą prezbiterium odkryto kryptę grobową o łukowym sklepieniu, wykonaną z łupanego kamienia kredowego, zwanego opoką. Była ona prawie w całości zamulona ziemią, a widoczny był jedynie fragment sklepienia. W krypcie natrafiono na pochówki – najprawdopodobniej członków rodziny feudalnego właściciela Przysiółka.

– W trakcie oczyszczania wnętrza tego obiektu odsłonięto kilka poziomów nawarstwień, zawierających liczne, w większości przemieszane kości ludzkie – informują w Muzeum Ziemi Chełmskiej. – W krypcie pochowanych zostało około trzydziestu osób dorosłych i dzieci, z których tylko kilka znajdowało się w stanie nienaruszonym, czyli w układzie anatomicznym. Inne zostały przemieszane w wyniku dostawiania kolejnych trumien do ciasnego, trudno dostępnego wnętrza krypty.

Drewniane trumny, w których pochowano zmarłych zachowały się jedynie w postaci delikatnych smug spróchniałych desek poza jedną, która zlokalizowana była na najwyższym poziomie wypełniska krypty. W trakcie ekshumacji przy zmarłych nie natrafiono na przedmioty, które pozwoliłyby ustalić datowanie poszczególnych pochówków. Jedynie w trumnie, odkrytej na samym dnie krypty, znalezione zostały dwa miniaturowe dzbanuszki szklane oraz niewielką, okrągłą szybkę, tzw. okno trumienne.

Archeolodzy mówią, że znalezione zabytki pozwalają ustalić chronologię pochówku na przełom XVII/XVIII wieku, co wskazuje, że krypta została zbudowana najpewniej w czasie wznoszenia świątyni, tj. w latach 60. XVIII wieku. Hipotezę na temat datowania badanego obiektu zweryfikować mają analizy specjalistyczne.

(opr. mo, fot. Muzeum Ziemi Chełmskiej)