Kryształowe cegły rozdane

Znamy najlepsze inwestycje budowlane w XXI edycji Konkursu „O Kryształową Cegłę”, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin. Wśród laureatów nie zabrakło obiektów realizowanych w Lublinie. Pierwsze miejsca zajęły: EKO PARK przy ul. Kwarcowej 22 i 32 (kategoria zespoły budynków mieszkalnych), inwestycja Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Nowy Dom” przy ul. Składowej 24 i 26 (budynki mieszkalne niskonakładowe) oraz budynek Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej przy ul. Głębokiej 43 (obiekty naukowo-dydaktyczne).

Celem konkursu, którego pełna nazwa brzmi: „O Kryształową Cegłę na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej – na Szlaku Słońca i Śniegu” jest pobudzanie aktywności ekonomicznej, gospodarczej i obywatelskiej regionów Europy Wschodniej poprzez promowanie i dokumentowanie działań w zakresie rozwoju regionalnej infrastruktury, budownictwa i architektury. W dotychczasowych XXI edycjach konkursu rywalizowało ponad 900 inwestycji budowlanych, zrealizowanych w przygranicznych regionach Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy i Słowacji.

Aby inwestycja budowlana mogła otrzymać Kryształową Cegłę, musi spełniać wiele kryteriów. Są to m.in.: nowatorstwo rozwiązań technicznych i architektonicznych; poziom rozwiązań techniczno-technologicznych procesu modernizacji, funkcjonalność obiektów i ich relacje z otoczeniem, sposób eksploatacji i wykorzystania w praktyce zastosowanych rozwiązań, wpływ inwestycji na środowisko i gospodarkę osiedla, wyróżniająca się jakość robót i czas realizacji. Niestety, w tym roku ze względu na trwającą w Ukrainie wojnę tym razem w konkursie nie wzięły udziału inwestycje realizowane za naszą wschodnią granicą.

Warto odnotować, że w tegorocznej edycji, podobnie jak w poprzednich, kolejne już wyróżnienie otrzymał Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. W ubiegłym roku największa uczelnia w regionie zajęła pierwsze miejsce w kategorii „Obiekty oświatowe” za nowy budynek Wydziału Politologii i Dziennikarstwa oraz Instytutu Psychologii, a także wyróżnienie w kategorii „Remonty, Rewitalizacje i Modernizacje” dla Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka.

Z kolei podczas XIX edycji konkursu otrzymała pierwsze miejsce w kategorii „Rozbudowy i Rewaloryzacje” za Stołówkę Akademicka „Trójka”, a w 2016 roku Centrum Analityczno-Programowe dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku ECOTECH-COMPLEX otrzymało nagrodę w kategorii „Obiekty użyteczności publicznej”.

Kryształowa Cegła 2021 (laureaci z Lublina).

ZESPOŁY BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

1. miejsce: EKO PARK ul. Kwarcowa 22 i 32, Lublin. Inwestor: Capitalia Real Estate Gęsia Sp. z o.o., Lublin. Biuro Projektowe: STUDIO 3 Jerzy Korszeń, Lublin. Wykonawca: FEREIRA BUDOWNICTWO S.C. Michał Sztorc Wojciech Kostyła, Lublin.

3. miejsce: Kameralny Sławin ul. Bukszpanowa 4, Lublin.

BUDYNKI MIESZKALNE NISKONAKŁADOWE

1. miejsce: Budynki mieszkalne ul. Składowa 24 i 26, Lublin. Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ Nowy Dom” Sp. z o.o., Lublin. Biuro Projektowe: FORMARCHITEKCI Dariusz Gniewek, Miłosz Platowski s.c., Rzeszów. Wykonawca: CHOCYK MARCIN MEDIA-BUD, Lublin.

REWALORYZACJE

2. miejsce: Budynek dawnego Dworu Sachsów na terenie zabytkowego zespołu dworsko-parkowego w Lublinie ul. Abramowicka 2, Lublin. Inwestor: Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie. Biuro Projektowe: M Projektant Marek Podolak, Lublin. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane.Rystal – Bud Sp. z o.o., Kielce.

3. miejsce: Kamienica ul. Rybna 7, Lublin. Inwestor: Gmina Lublin – Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie. Biuro Projektowe: Budoprojekt Biuro Usług Projektowych inż. Janusz Fronczyk, Lublin. Wykonawca: LULU Izabela Pisarek-Cudna, Ciecierzyn.
OBIEKTY

INFRASTRUKTURALNE

2. miejsce: Przebudowa Al. Racławickich, ul. Poniatowskiego i ul. Lipowej w Lublinie. Inwestor: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie. Biuro Projektowe: Mosty Katowice Sp. z o.o., Katowice. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lublinie.

OBIEKTY HANDLOWE

2. miejsce: Obiekt handlowy ALDI, Al. Spółdzielczości Pracy 68, Lublin.

OBIEKTY NAUKOWO-DYDAKTYCZNE

1. miejsce: Budynek Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ul. Głęboka 43, Lublin. Inwestor: UMCS.. Biuro Projektowe: Architekt Radosław Guzowski, Warszawa. Wykonawca: Firma Budowlana ANNA-BUD Sp. z o.o., Warszawa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here