Księga życia

15 kwietnia, w III Niedzielę Wielkanocną, w archidiecezji lubelskiej została zorganizowana Niedziela Biblijna.


Główne obchody miały miejsce w kościele rektoralnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej w Lublinie przy ul. Narutowicza 6. Podczas mszy św. o godz. 13.15 nastąpiło włączenie nowych członków do Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. prof. Mirosław S. Wróbel , moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej. Na pozostałych mszach homilię biblijną głosił ks. dr Marcin Zieliński, z-ca moderatora biblijnego. Podczas Niedzieli Biblijnej wierni otrzymali do osobistego rozważania i aktualizowania w swoim życiu fragmenty Listu do Rzymian. Była też możliwość zakupu nowych przekładów Biblii oraz najnowszej literatury biblijnej. We wszystkich parafiach archidiecezji lubelskiej odbyła się uroczysta intronizacja Pisma Świętego oraz zostały wygłoszone homilie biblijne zachęcające do systematycznego czytania Słowa Bożego w rodzinach i grupach parafialnych. W niektórych kościołach, jak na przykład w kościele pw. św. Wojciecha przy ul. Kaczeńcowej w Lublinie, w Niedzielę Biblijną na stoliku z gazetami można było znaleźć w koszyku karteczki z różnymi fragmentami Pisma Świętego. Każdy mógł wylosować sobie jeden tekst, który później towarzyszył mu podczas indywidualnej modlitwy w domu.

Tydzień zachęty

Niedziela Biblijna rozpoczęła X Ogólnopolski Tydzień Biblijny pod hasłem „Weźmijcie Ducha Świętego (J 20, 22)”. Nawiązuje ono do wydarzenia z życia apostołów, którzy pośród prześladowań ze strony Żydów modlili się do Boga o pomoc i – jak pisze św. Łukasz: „Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże” (Dz. 4,31). Do wszystkich parafii w Polsce został przesłany „Przegląd Biblijny”, zawierający materiały na tydzień biblijny, plakaty, materiały do lektury Listu do Rzymian oraz książkę „ Polska miłością wskrzeszona”, zawierającą rozważanie i antologie tekstów biblijnych i poetyckich. Celem X Tygodnia Biblijnego, organizowanego przez Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II, jest ponowne odkrywanie i pogłębianie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu wiernych.
Święty Jan Paweł II codziennie czytał Ewangelię. Rozważał teksty Biblii, interpretował je, głosił i przeżywał w swojej codzienności. Podobnie czyni obecny papież Franciszek, prosząc wiernych, by codziennie otwierali Pismo Święte i nie rozstawali się na co dzień chociażby z kieszonkowym wydaniem Biblii – dzieła, które zawiera wielowiekową mądrość pokoleń, mądrość Bożą i ludzką i często daje odpowiedź na nasze współczesne dylematy życiowe. Określa naszą tożsamość, to, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, ku czemu kierujemy swoje kroki, w czym upatrujemy sens życia i jego cel. Nawet najlepsze ludzkie słowo okazuje się za słabe w obliczu spraw najważniejszych, choćby takich, jak cierpienie czy śmierć.
Rozwijający się w Polsce apostolat biblijny może być jedną z bardzo ważnych odpowiedzi na wciąż aktualne wołanie św. Jana Pawła II : „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”. Kościół poucza, że czytanie Pisma Świętego jest odnowieniem relacji z Bogiem opartej na pragnieniu poznania Go i Jego interwencji w historię ludzką. Historia Zbawienia jest odkryciem, że Słowo Boże jest żywe i zawsze aktualne.

Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego

15 kwietnia 2018 r. odbyło się także we wszystkich kościołach naszego kraju w kontekście obchodów stulecia odzyskania niepodległości II Narodowe Czytanie Pisma Świętego pod patronatem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego i prezesa Rady Ministrów RP, Mateusza Morawieckiego. Przedmiotem lektury był wspomniany już List św. Pawła apostoła do Rzymian. Uroczysta celebracja pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego – z udziałem najwyższych władz Rzeczpospolitej Polskiej, miała miejsce w katedrze na Wawelu. W Lublinie II Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego został zainaugurowany w piątek, 13 kwietnia 2018 roku ma Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Zgromadzonych gości powitał i wprowadził w wydarzenie ks. prof. Mirosław S. Wróbel, moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II w archidiecezji lubelskiej. Słowo wygłosili: abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski, wielki kanclerz KUL, ks. prof. Antoni Dębiński, rektor KUL ks. prof. Sławomir Nowosad, dziekan Wydziału Teologii KUL. W wydarzeniu wzięli też udział między innymi: ks dr Marcin Zieliński, dr Marta Lizut, studenci studiów doktoranckich, magisterskich i Kursu Formacji Biblijnej KUL, członek Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II archidiecezji lubelskiej oraz pracownik administracji.
Elżbieta Kasprzycka