Kto komendantem SM?

Aż sześciu kandydatów ubiega się o stanowisko komendanta straży miejskiej w Chełmie. Komisja konkursowa oferty otworzy w najbliższy poniedziałek. Nam udało się ustalić, że jedną z ubiegających się o tę funkcję osób jest Zbigniew Grochmal, były miejski komendant policji.

Pełniący obowiązki komendanta straży miejskiej Marek Huk z przyczyn formalnych nie może dalej kierować pracą strażników. Prezydent Agata Fisz była zatem zmuszona do ogłoszenia konkursu na stanowisko komendanta. Termin składania ofert upłynął w ubiegły poniedziałek 7 maja. Jak mówi Roland Kurczewicz, pełnomocnik prezydent, zgłosiło się sześciu kandydatów. – Nie znamy nazwisk osób, które przystąpiły do konkursu – podkreśla Kurczewicz. – Komisja wszystkie oferty otworzy w poniedziałek 14 maja.

Nam udało się ustalić, że jedną z osób, które złożyły dokumenty do konkursu, jest były miejski komendant policji w Chełmie, Zbigniew Grochmal.
Wcześniej chełmską strażą miejską dowodzili: Marek Kołtun, Ryszard Bondyra, Jacek Krakowiak, a przez ponad 10 lat – Tadeusz Ordyniec. (s)