Kto nie zarabia, nie płaci

Najemcy miejskich lokali użytkowych, którzy na czas epidemii całkiem musieli zamknąć swój biznes, będą mogli skorzystać z 90-procentowej obniżki czynszów

Maksymalnie 90-procentowa obniżka czynszu czy możliwość odraczania płatności podatków lokalnych to niektóre z założeń „lubelskiego pakietu wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców i organizacji pozarządowych”. W ubiegłym tygodniu miasto przedstawiło szczegóły.


Pierwsza część pakietu to „plan pomocy dzierżawcom oraz najemcom nieruchomości, lokali lub pomieszczeń stanowiących własność gminy Lublin, będących przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi, którzy utracili przychody na skutek epidemii koronawirusa”. Na maksymalnie 90-procentową obniżkę czynszu w czasie epidemii mogą liczyć najemcy lub dzierżawcy, którzy nie prowadzą działalności z powodu zakazów wprowadzonych przez rząd. Chodzi np. o lokale gastronomiczne, których działalność została w znacznym stopniu ograniczona.

Na obniżkę czynszu mogą też liczyć najemcy bądź dzierżawcy, którzy nadal prowadzą działalność, ale „udokumentują znaczny spadek przychodów w porównaniu do średniomiesięcznego przychodu osiągniętego w 2019 roku”. Będzie też możliwość rozłożenia na raty lub odroczenia terminów płatności czynszu. W przypadku „dzierżaw sezonowych letnich”, czyli np. ogródków piwnych, dzierżawcom, którzy „nie będą prowadzili działalności w związku z zakazami (…) nie będzie za ten okres naliczany czynsz”.

Druga część pakietu to „pomoc w zakresie podatków lokalnych dla przedsiębiorców, których działalność została dotknięta skutkami (…) stanu epidemii”. Podatek lokalny to np. podatek od nieruchomości. Miasto przewidziało w tym zakresie „możliwość odraczania terminów płatności” oraz „rozłożenie zapłaty podatków lokalnych na raty”.

Kolejnym filarem pakietu jest „pomoc w zakresie opłat za użytkowanie wieczyste dla przedsiębiorców, których działalność została dotknięta skutkami (…) stanu epidemii”. Będzie możliwość „przesunięcia terminu płatności opłaty z tytułu użytkowania wieczystego do 30 czerwca 2020 roku” oraz możliwość „rozłożenia na raty płatności z tytułu użytkowania wieczystego”.

Katarzyna Duma, rzecznik prasowy ratusza, zapowiada, że „działania pomocowe będą podejmowane zgodnie z przepisami prawa, na indywidualny wniosek przedsiębiorcy lub organizacji pozarządowej”. Plan pomocy nie dotyczy „podmiotów prowadzących działalność oświatową korzystających z dotacji z budżetu miasta”.

Gdzie i w jaki sposób złożyć wniosek?

1) W przypadku pomocy dla dzierżawców/najemców nieruchomości oraz „pomocy w zakresie opłat za użytkowanie wieczyste” wnioski można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mienie@lublin.eu, za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – /UMLublin/SkrytkaESP, za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście – do pojemnika umieszczonego w budynku UM Lublin przy ul. Wieniawskiej 14 z dopiskiem na kopercie „Wydział Gospodarowania Mieniem”

2) W przypadku pomocy dla dzierżawców/najemców, którzy zawarli umowy z Zarządem Nieruchomości Komunalnych w Lublinie, wnioski można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: znk@znk-lublin.pl, za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) UM Lublin -/znk_lublin/skrytka, za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście – do pojemnika umieszczonego w budynku Zarządu Nieruchomości Komunalnych przy ul. Grodzkiej 12

3) W przypadku „pomocy w zakresie podatków lokalnych” wnioski można składać za pośrednictwem; Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) UM Lublin-/UMLublin/SkrytkaESP, operatora pocztowego lub osobiście – do pojemnika umieszczonego w budynku UM Lublin przy ul. Wieniawskiej 14 z dopiskiem na kopercie: „Wydział Podatków”

4) W przypadku „pomocy w zakresie zajęcia na potrzeby prowadzenia ogródków gastronomicznych pasa drogowego” – wnioski można składać za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) UM Lublin -/zdmLublin/SkrytkaESP, za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście – do pojemnika umieszczonego w budynku Zarządu Dróg i Mostów przy ul. Krochmalnej 13j. Grzegorz Rekiel