Ku pamięci rozstrzelanych Żydów

(3 listopada) Z inicjatywy Fundacji „Pamięć, Która Trwa” w miejscowości Kaplonosy-Kolonia (gm. Wyryki) odbyła się uroczystość odsłonięcia kamienia pamięci w miejscu pochówku ok. 70 Żydów rozstrzelanych przez Niemców w 1943 r.

 

Na uroczystość przybyli m.in.: Michael Schudrich – naczelny rabin Polski, Andrzej Romańczuk – starosta włodawski i Andrzej Ćwirta – wójt gminy Wyryki. Licznie obecna była również młodzież ze szkoły w Wyrykach oraz reprezentanci I i II LO we Włodawie. Modlitwę w intencji pomordowanych odprawili duchowni. Niestety, na uroczystość spóźniała się kilkudziesięcioosobowa grupa młodzieży z Izraela. Jednak po przybyciu na miejsce – przez ponadkilometrowy pas błota – oddali cześć swoim współbraciom.
Piękną część artystyczną przy pomniku przedstawiła młodzież szkoły w Wyrykach pod kierunkiem dyrektor Marzeny Trociuk.
W Kaplonosach-Kolonii w 1943 r. Niemcy rozstrzelali grupę ok. 70 Żydów, w tym kobiety i dzieci. Pamięć o nich przetrwała do dziś. Dzięki fundacji „Pamięć, Która Trwa” powstała tablica upamiętniająca ofiary zbrodni. (pk)