KUL chce leczyć u siebie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II chce nie tylko kształcić lekarzy, ale również prowadzić własny szpital. Uczelnia już prowadzi rozmowy z władzami województwa w sprawie pozyskania odpowiedniego obiektu – samorząd województwa, jako potencjalne lokalizacje, wskazał budynki przy ul. Herberta 21 i Lubartowskiej 81-83, którymi po likwidacji Szpitala Jana Bożego dysponuje Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

KUL już uczy przyszłe pielęgniarki i położne, a od roku akademickiego 2023/24 rozpocznie również kształcenie na kierunku lekarskim. Uczelnia ma zgodę na jego uruchomienie ministra edukacji i nauki i pozytywne rekomendacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej i ministra zdrowia. Kształcenie medyków odbywać się będzie we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, Medical College of Wisconsin w USA, Polikliniką Gemelli i z Uniwersytetem „La Sapienza” w Rzymie, Holy Spirit University of Kaslik w Libanie i tamtejszą School of Medicine and Medical Sciences, Uniwersytetem Nawarry w hiszpańskiej Pampelunie oraz Wojskowym Szpitalem Klinicznym w Lublinie. Na początek KUL chce przyjąć 60 studentów, ale z każdym rokiem ta liczba będzie się zwiększać.

Medyczne plany uczelni sięgają jednak o wiele dalej. Jak poinformowały w ubiegłym tygodniu władze katolickiej uczelni chcą one otworzyć w Lublinie szpital kliniczny. Rektor KUL, ks. prof. Mirosław Kalinowski zwrócił się już do Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego o wsparcie w uzyskaniu lokalizacji dla takiej placówki, a w odpowiedzi marszałek wstępnie wytypował dwie lokalizacje: przy ulicy Herberta 21 oraz przy ulicy Lubartowskiej 81-83, które są obecnie wykorzystywane przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. Przystąpiono już nawet do szacowania wartości obu nieruchomości i będącego na wyposażeniu mienia oraz sprzętu.

– Dziękujemy panu marszałkowi za owocną współpracę, pozostajemy w kontakcie z dyrekcją Szpitala Wojewódzkiego. Sprawa jest w tej chwili analizowana i trwają zaawansowane prace w tej kwestii. W najbliższym czasie przedstawimy szczegółowe informacje – mówi ks. prof. Kalinowski. – Kształcimy już pielęgniarki i położne, a od przyszłego roku również lekarzy. Uruchomienie szpitala klinicznego KUL to także wyjście w kierunku oczekiwań społeczności Lublina i całego województwa lubelskiego, w służbie pacjentom i chorym, a wynika to z misji naszego uniwersytetu wypływającej z nauczania społecznego Kościoła katolickiego. Chcemy zapewnić dostęp do wysokiej klasy specjalistów oraz nowoczesnego sprzętu medycznego, odpowiednich warunków hospitalizacji, pamiętając, że w centrum naszych działań jest człowiek – podkreśla rektor KUL. ZM