KUL: kierunek przyszłość

Najstarsza uczelnia w Lublinie 27 kwietnia zaprosiła w swoje mury tegorocznych maturzystów. Młodzież mogła zapoznać się z bogatą ofertą tej uczelni, a przede wszystkim porozmawiać ze studentami, którzy chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami.KUL oferuje maturzystom kształcenie na studiach I stopnia i jednolitych magisterskich. Co roku młodzież chętnie wybiera kierunki humanistyczne, takie jak psychologia, filologia angielska, prawo. Jednym ze sztandarowych kierunków jest tutaj teologia.
– Dla mnie to był oczywisty wybór, bo KUL przoduje we wszystkich rankingach, jeśli chodzi o ten kierunek. Kadra, wydarzenia naukowe, jakie się tu odbywają, atmosfera na wydziale sprawiają, że chętnie spędzamy swój czas na uczelni – opowiada Ula Tomasiak, studentka KUL. – Kiedy spotykamy studentów teologii z innych uniwersytetów, to widać, że oni nas podziwiają, bo dla nich, i dla nas, to jest ośrodek naukowy, który jest bardzo ważny w Polsce.
Jednakże na KUL można studiować też kierunki ścisłe, np. matematykę, informatykę, architekturę krajobrazu, gospodarkę przestrzenną, biotechnologię. – Te kilka lat studiów oceniam bardzo dobrze, bo mamy ciekawe przedmioty i dobrą kadrę. Największym plusem jest to, że mieliśmy bardzo dużo zajęć praktycznych w laboratoriach – mówi Małgorzata Bednarek, studentka III roku biotechnologii. – To, że umiemy obsługiwać poszczególne urządzenia, jest ważne. Nawet w czasie praktyk słyszeliśmy, że lepiej sobie z tym radzimy niż studenci innych uczelni.
W ubiegłym tygodniu uruchomiona została rekrutacja na studia na KUL. Wszelkie informacje dostępne są na stronie: http://www.kul.pl/dla-kandydatow,1115.html.
MG

News will be here