Kultura bez barier

Lubelski ratusz rozstrzygnęł konkurs na realizację projektu „Kultura dla wszystkich”. Chodzi o zwiększenie dostępności oferty kulturalnej dla osób niepełnosprawnych.


– Chcemy, by pracownicy kultury nie stresowali się, widząc osobę na wózku, głuchą czy niewidomą, by potrafili bez obaw zaprosić osobę z niepełnosprawnością intelektualną jako gościa na wydarzenie – tłumaczy ideę projektu Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępca prezydenta ds. kultury, sportu i partycypacji

Efektem projektu ma być przeszkolenie około 450 osób: pracowników jedenastu miejskich instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury zlecone przez miasto. Szkolenia przeprowadzą dwie ogólnopolskie organizacje: Fundacja Kultury Bez Barier oraz Fundacja Polska Bez Barier. Łączna kwota środków to 100 tysięcy złotych.

– Podczas wielogodzinnych warsztatów będzie można nie tylko otrzymać porcję wiedzy, ale także bezpośrednio porozmawiać z osobami, które wiedzą na temat niedostępności najwięcej, czyli z samymi zainteresowanymi. Uczestnicy szkolenia będą mogli zmierzyć się z organizacyjnymi czy architektonicznymi barierami, które stoją na drodze do większej dostępności – informuje Grzegorz Jędrek z biura prasowego ratusza. Szkolenia ruszą we wrześniu.

Oprócz tego od czerwca przy Wydziale Kultury funkcjonuje robocza grupa, która wdraża rozwiązania, mające eliminować bariery dla osób niepełnosprawnych. – Trwają prace nad ujednoliceniem opisów instytucji i wysyłanych komunikatów i zaproszeń, by były zrozumiałe i czytelne dla jak najszerszej grupy odbiorców. W większości instytucji planowane jest powołanie „koordynatorów dostępności” – dodaje G. Jędrek.

Grzegorz Rekiel