Kumowej Doliny nie poznamy…

Jeszcze w tym roku ma zakończyć się przebudowa chełmskiego amfiteatru w Kumowej Dolinie. Urzędnicy ogłosili przetarg na wyłonienie wykonawcy. Inwestycja jest szacowana na 13 mln zł.

Założenia miejskiego projektu przewidują przebudowę budynku, sceny i widowni amfiteatru. Sam budynek stać się ma kolejnym obiektem kultury, gdzie pojawią się nowe pracownie zajęć twórczych. Wyburzeniu ulegnie część ścian wewnętrznych, co pozwoli na powstanie obszernych pomieszczeń, w których odbywać się będą zajęcia prowadzone przez Chełmski Dom Kultury. Obiekt zostanie dostosowany dla osób niepełnosprawnych, pojawi się w nim poczekalnia dla rodziców, garderoby dla artystów, nowe sanitariaty i pracownie dla dzieci i młodzieży. Wygląd może zmienić elewacja budynku, a nad jej frontowym wejściem ma pojawić się nawiązujący stylem artystycznym do epoki powstania amfiteatru neon świetlny z napisem Kumowa Dolina.
Na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych kompleksowo zostanie przebudowana scena. Ogromne zmiany czekają też widownię. W miejsce połamanych i spróchniałych ławek mają pojawić się nowe, stylowe podesty, a swój kształt zmieni także sam układ trybun. Prace mają objąć również otoczenie amfiteatru, w tym wymianę ogrodzenia, nowe oświetlenie, chodniki, parkingi, dojazd do obiektu oraz zagospodarowanie zieleni. We wschodniej części wygrodzonego terenu znajdą się nowe alejki, altany, plac zabaw i inne elementy małej architektury. W północnej części amfiteatru powstać ma teren dla camperów.
Miasto ogłosiło już przetarg na wyłonienie wykonawcy całej inwestycji. Firma, która wygra, na realizację całego zadania będzie miała czas do połowy grudnia br. Urzędnicy wysłali do kilku dużych firm budowlanych zaproszenia do złożenia oferty w przetargu. Taką możliwość dają im nowe przepisy.
Na oferty chełmski magistrat czeka do 23 lutego. Przebudowa amfiteatru jest szacowana na około 13 mln zł i będzie realizowana w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Chełm na to przedsięwzięcie pozyskał dofinansowanie z RPO WL w kwocie ok. 11 mln zł. (s)