Kurator przyjedzie do Włodawy

Planowana reforma oświaty wzbudza wiele emocji wśród rodziców i nauczycieli, a także budzi liczne kontrowersje w środowisku samorządowym. Zwłaszcza nauczyciele i pracownicy gimnazjów odczuwają uzasadniony lęk przed utratą pracy. Duża grupa rodziców uczniów szkół podstawowych popiera jednak pomysł likwidacji gimnazjów i cieszy się, że ich pociechy jeszcze przez kolejne dwa lata będą uczęszczały do znanych sobie podstawówek.

 

Na początku listopada odbyły się spotkania wojewodów i kuratorów oświaty z Ministrem Edukacji Narodowej dotyczące wdrażania reformy. Teraz planowane są spotkania kuratorów ze środowiskiem oświatowym w gminach. We Włodawie Teresa Misiuk, lubelski kurator oświaty, gościć będzie 12 grudnia. Spotkanie zaplanowano o o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie.
Proces legislacyjny w zakresie ustaw w sprawie reformy oświatowej został zakończony na poziomie rządowym a projekty trafiły do Sejmu. (pk)